Akredytacja programów kształcenia w szkołach wyższych

Z dniem 01 października 2023 European Logistics Association wprowadziło zmianę w procedurze przyznawania akredytacji programom kształcenia w uczelniach wyższych: program kształcenia na I stopniu studiów może być akredytowany tylko na poziomie EQF-4, natomiast II stopień może być akredytowany na poziomie EQF-4 lub EQF-6.

 

Uczelnia posiadająca akredytację programu kształcenia na zgodność ze standardami kwalifikacyjnymi Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków na poziomie EQF- 4 lub EQF- 6 umożliwia absolwentom uzyskanie Certyfikatu Candidate European Logistican na poziomie EQF- 4 lub EQF- 6.

W celu uzyskania akredytacji uczelnia powinna:

  1. Wystąpić do Polskiego Towarzystwa Logistycznego o wydanie zaświadczenia o stopniu zgodności wskazanych przez nią programów kształcenia ze standardami kwalifikacyjnymi European Logistics Association (ELA) na poziomie kwalifikacji:
    1. EQF-4 dla I lub II stopnia studiów;
    2. EQF-6 dla II stopnia studiów.

Uczelnia przed wystąpieniem do PTL o wydanie zaświadczenia powinna dokonać samooceny swoich programów kształcenia przez porównanie treści kształcenia
z wymogami określonymi w „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS Indicative Content”, który można zakupić w NCCL.

Warunkiem uzyskania przez Uczelnię akredytacji programu kształcenia jest potwierdzone w zaświadczeniu PTL uzyskanie min. 70% zgodności programu kształcenia ze wskazanym przez Uczelnię standardem kwalifikacyjnym ELA.

  1. Wypełnić wniosek o akredytację i przesłać skan wniosku z załączonym zaświadczeniem PTL do NCCL ( we wniosku Uczelnia wskazuje Polską Komisję Akredytacyjną jako instytucję potwierdzającą aktualny status wnioskodawcy).
  2. Podpisać z NCCL umowę o akredytację wnioskowanego programu/programów określającą zakres, warunki i cenę akredytacji.

W okresie ważności akredytacji Uczelnia nie może wprowadzać zmian w programie kształcenia, które mogłyby naruszyć warunki na jakich została przyznana. W przeciwnym razie NCCL wnioskuje do ELA o uchylenie decyzji o przyznaniu akredytacji.

Okres ważności akredytacji wynosi 3 lata.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia