Kierownik katedry

dr Paweł Romanow

Paweł Romanow

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr nauk ekonomicznych, wykładowca, promotor i recenzent prac dyplomowych i magisterskich – przedmioty kierunkowe z logistyki transportu i spedycji oraz infrastruktury transportowej, a także zarządzania łańcuchami dostaw; wykonawca szeregu projektów celowych z zakresu koncepcji logistycznego zarządzania działalnością transportową i spedycyjną - krajową i międzynarodową. Od wielu lat zajmuje się projektowaniem oraz prowadzeniem szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania transportem i spedycją, logistyką dystrybucji, logistyką łańcuchów dostaw. Posiada bogaty dorobek publikacyjny z dziedziny logistyki transportu – podręcznik akademicki, liczne artykuły i referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Obszary specjalizacji i rozwoju naukowo-badawczego katedry

 • poprawa efektywności usług
 • ekonomika i organizacja transportu morskiego
 • polityka transportowa UE
 • system nadzoru ruchu
 • rozwiązania TS w sytuacjach kryzysowych i zakłóceń w transporcie
 • transport – technologie przewozu
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • zarządzanie operacyjne i strategiczne w MŚP
 • wpływ mechanizmów polityki gospodarczej na poprawę sprawności systemu transportu /infrastruktury iregulacji ekonomiczno-prawnych
 • branżowe systemy transportu ładunków/pasażerów i ich miejsce w systemie transportu
 • rozwiązania telematyczne
 • ekologia i transport zrównoważony
 • zarządzanie ryzykiem
 • reklamacje i roszczenia
 • funkcjonowanie komunikacji miejskiej
 • prawo transportowe

Przykładowe przedmioty realizowane w katedrze

 • transport i spedycja drogowa i kolejowa
 • transport i spedycja morska i lotnicza
 • transport intermodalny
 • bezpieczeństwo drogowe
 • systemy informatyczne w transporcie
 • logistyka centrów logistycznych, portów i terminali intermodalnych
 • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Specjalności realizowane w katedrze

 • Transport i Spedycja (Kierunek Logistyka - studia I stopnia licencjackie)
 • Zarządzanie Transportem i Spedycją (Kierunek Zarządzanie - studia I stopnia licencjackie)
 • Inżynieria systemów logistyczno-transportowych, portów i terminali intermodalnych (Kierunek Logistyka - studia I stopnia inżynierskie)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym (Kierunek Logistyka - studia II stopnia magisterskie)

Obszary szkoleń dla biznesu

 • przewozy towarów niebezpiecznych (ADR)
 • zarządzanie ryzykiem w procesach przewozowych transportu drogowego
 • transport i spedycja w transakcjach krajowych i międzynarodowych

Pracownicy katedry

 • dr hab. Maciej Stajniak, prof. WSL
 • dr inż. Marcin Hajdul
 • dr Sylwia Konecka
 • dr Andrzej Taratajcio
 • dr Michał Walenciak
 • mgr Magdalena Kopeć
 • mgr Anna Praiss

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia