Zobowiązania finansowe studenta:

Każdy student Wyższej Szkoły Logistyki zobowiązany jest do terminowego opłacania czesnego – do 10. dnia każdego miesiąca (od września do czerwca), z wyjątkiem osób, które wybrały wariant płatności z góry za cały semestr lub rok studiów oraz osób posiadających indywidualną decyzję stanowiącą o innych warunkach lub terminach płatności.

W sytuacji, gdy z uwagi na sytuację osobistą, student ma trudności z terminowym opłaceniem czesnego – należy niezwłocznie napisać pismo z wyjaśnieniem sytuacji oraz propozycją odroczenia terminu płatności. Pismo musi być opatrzone odręcznym podpisem, zgodnym z tym, który student złożył na umowie o kształcenie. W przypadku powoływania się na stan zdrowotny lub złą sytuację materialną – należy dołączyć do pisma kserokopie dokumentów potwierdzających sytuację.

Gdzie można złożyć pismo?

  • w Rektoracie WSL
  • w Dziekanacie WSL
  • można wysłać do WSL pocztą tradycyjną (warto zrobić to listem poleconym, aby mieć potwierdzenie)
  • można wysłać do pocztą elektroniczną na adres kwestura@wsl.com.pl (istotnym jest, aby był to skan pisma z odręcznym podpisem)
  • można złożyć osobiście na dyżurze Kanclerza (terminy na WSL ONLINE w zakładce Dyżury).

Osoba rozpatrująca wnioski o zmianę terminów płatności:

Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki
prof. dr hab. HENRYK SOBOLEWSKI
pokój 102 (Rektorat)

Kanclerz rozpatruje pisma studentów 2 razy w tygodniu oraz przyjmuje studentów wyłącznie podczas dyżurów. Terminy dyżurów dostępne są w zakładce DYŻURY na WSL ONLINE. W przypadku braku możliwości spotkania w godzinach wyznaczonych dyżurów – można wnioskować o termin spotkania indywidualnego poprzez kontakt z Rektoratem WSL pod numerem 61 850 47 81.

Co się dzieje po złożeniu pisma?

Po rozpatrzeniu pisma przez Kanclerza, student otrzymuje odpowiedź pisemną na adres korespondencyjny, a w przypadku zmiany terminów płatności – odpowiednie zapisy trafiają do systemu elektronicznego. Decyzja taka stanowi podstawę dalszych zobowiązań finansowych studenta.

Co w przypadku, gdy student przestanie płacić i nie złoży pisma?

Uczelnia rozpocznie procedurę windykacyjną i zablokuje studentowi dostęp do systemu elektronicznego. Zgodnie z zapisami § 8 umowy o kształcenie, po 60 dniach od powstania zadłużenia – student może zostać skreślony z listy studentów. Warto zatem pilnować terminów płatności, a w przypadku problemów – pisemny wniosek o odroczenie terminu płatności, kierować do Kanclerza WSL. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku – student uzyskuje ponowny dostęp do systemu elektronicznego pomimo zadłużenia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia