Informacje dla Uczelni

Przystąpienie do Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków na poziomie EQF-4 lub EQF-6 umożliwia absolwentom uzyskanie Certyfikatu Candidate European Logistician na poziomie EQF-4 lub EQF-6.

 

W celu uzyskania akredytacji programu kształcenia na zgodność z wymogami standardów kwalifikacyjnych logistyków opracowanych przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne, Uczelnia powinna:

1.  Wystąpić do Polskiego Towarzystwa Logistycznego (PTL) o wydanie zaświadczenia o stopniu zgodności wskazanego przez nią programu kształcenia ze standardami kwalifikacyjnymi Europejskiego Towarzystwa Logistycznego na poziomie kwalifikacji EQF-4 lub EQF-6. Uczelnia wskazuje poziom kwalifikacji, w stosunku do którego ma być oceniony stopień zgodności programu kształcenia.

2. Przed wystąpieniem do PTL o wydanie zaświadczenia Uczelnia powinna wykonać  samoocenę programu kształcenia przez porównanie treści kształcenia z wymogami określonymi w dokumencie ELA pt. „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS Indicative Content” dostępnym w Narodowym Centrum Certyfikacji Logistyków.

3. Wypełnić wniosek o akredytację (Application for Accreditation), po czym przesłać skan wniosku z załączonym skanem zaświadczenia PTL do Narodowego Centrum Certyfikacji Logistyków na adres: certyfikacja@wsl.com.pl

4. Podpisać z Narodowym Centrum Certyfikacji Logistyków umowę o akredytację wnioskowanego programu/programów kształcenia, określającą zakres, warunki i cenę akredytacji.

Okres ważności akredytacji wynosi 3 lata od daty decyzji podjętej przez ECBL.

W okresie ważności akredytacji uczelnia nie może wprowadzać zmian w programie kształcenia, które mogłyby naruszyć warunki na jakich została przyznana. W przeciwnym razie Narodowe Centrum Certyfikacji Logistyków wnioskuje do ECBL o uchylenie decyzji o przyznaniu akredytacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Narodowym Centrum Certyfikacji w Polsce:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia