Na potrzeby realizacji projektu „Wielkopolska musi wiedzieć" (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wszczęta zostaje w dniu dzisiejszym (16.06.2011 r.) procedura zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2011/WMW w sprawie produkcji 10 krótkometrażowych filmów dydaktycznych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Powyższe zapytanie ofertowe ma wyłonić wykonawcę 10 krótkometrażowych filmów dydaktycznych o tematyce określonej w trakcie paneli dyskusyjno-problemowych. Szczegółowe informacje dotyczące wszczętej procedury zawierają dołączone do niniejszej wiadomości pliki. Beneficjent (WSL) wszczyna niniejszą procedurę w celu prawidłowej realizacji projektu o numerze POKL.09.02.00-30-077/09 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, prawodawstwem unijnym oraz krajowym. 

Zamawiający (WSL) wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone w dokumentacji (zapytanie ofertowe) kryteria. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie wskazanych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu: zapoznania się z warunkami wyboru i następnie nadsyłania ofert.

Zapytanie ofertowe w sprawie produkcji 10 krótkometrażowych filmów dydaktycznych

Zał.1 do zap. w sprawie produkcji 10 krótkometrażowych filmów dydaktycznych

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia