W związku kolejnym etapem  realizowanego od 1 czerwca 2010 r. przez Wyższą Szkołę Logistyki oraz firmę L-Systems projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji" (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wszczęta zostaje w dniu dzisiejszym (26.07.2010 r.) procedura zapytania ofertowego:
- ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2010/WL-SI w sprawie zakupu serwerów i oprogramowania do serwerów zgodnego z wymaganiami Zamawiającego.

Powyższe zapytanie ofertowe ma na celu umożliwienie realizacji zadania 4 projektu: Budowa podstawy informatryczno-technicznej wirtualnego laboratorium logistyczno-spedycyjnego i magazynowego (LLSiM). Szczegółowe informacje dotyczące wszczętej procedury zawierają dołączone do niniejszej wiadomości pliki. Beneficjent (WSL) wszczyna niniejszą procedurę w celu prawidłowej realizacji projektu o numerze w KSI: WND-POKL.03.05.00-00-010/10 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, prawodawstwem unijnym oraz krajowym. Procedura wszczęta za wiedzą i współudziałem Partnera (L-Systems) w realizacji przedmiotowego projektu.

Zamawiający (WSL) wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone w dokumentacji (zapytanie ofertowe) kryteria. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie wskazanych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektownej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”.

Wszystkich zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu: zapoznania się z warunkami wyboru i następnie nadsyłanie ofert.

Zapytanie ofertowe Serwery-Oprogramowanie WL-SI 26.07.2010

Zał.1 do zap. ofertowego Serwery-Oprogramowanie WL-SI 26.07.2010ERRATA 27.07.2010

Wersja zapytania z dnia 27.06.2010 r. uwzględnia poprawione 3 omyłki :

  • na pierwszej stronie zabrakło numeru zapytania ofertowego: nr 1/07/2010/WL-SI
  • na czwartej stronie wystąpiła literówka w zadaniu: „Preferowany czas dostawy sprzętu i oprogramowania: od 18 sierpnia 2010 r.”
  • poprawne sformułowanie: „Preferowany czas dostawy sprzętu i oprogramowania: do 18 sierpnia 2010 r.
  • omyłkowy zapis na stronie 3 w opisie oprogramowania: „- oprogramowanie Microsoft typ licencji: Academic Alliance
    poprawne sformułowanie: „- oprogramowanie Microsoft typ licencji: wersja edukacyjna

Nowa wersja nie wypływa na merytoryczną i formalną stronę prowadzonego postępowania wyłonienia Wykonawcy (numer zapytania został podany w wiadomość ogólnej; opis sposobu przyznawania punktów za czas dostawy jednoznacznie wskazuje iż zależy nam na jak najszybszej dostawie sprzętu i oprogramowania, kody produktów podane przy konkretnym oprogramowaniu wskazują na licencję w wersji edukacyjnej - Academic Open).

Prosimy o korzystanie z aktualnej wersji zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe Serwery-Oprogramowanie WL-SI 27.07.2010

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia