8 października 2021 r. w siedzibie Uczelni obyła się uroczystość, w której wzięli udział członkowie Senatu Wyższej Szkoły Logistyki, przedstawiciele Samorządu Studenckiego i zaproszeni goście.

Choć ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną, nie wszyscy mogli być obecni w murach Uczelni, dzięki przekazowi na żywo w wydarzeniu wzięli udział liczni studenci– zwłaszcza studenci pierwszego roku – jak i pracownicy oraz partnerzy WSL.

„Inauguracja roku akademickiego jest najważniejszym wydarzeniem w życiu każdej uczelni – świętem naszej społeczności akademickiej, otwierającym kolejny rok zdobywania wiedzy. W tym roku jest to dla nas szczególna uroczystość, gdyż od powstania Wyższej Szkoły Logistyki w 2001 roku minęło 20 lat – podkreślił podczas swojego przemówienia dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński, profesor WSL, rektor naszej Uczelni. Wyższa Szkoła Logistyki od początku jej utworzenia realizuje świadomą i konsekwentną strategię ukierunkowaną na praktyczny profil kształcenia menedżerów i specjalistów, według potrzeb biznesu oraz administracji publicznej i sprawnego funkcjonowania państwa. Jesteśmy pierwszą uczelnią logistyczną w Polsce, a po latach funkcjonowania również największą, analizując liczbę studentów i absolwentów na kierunku Logistyka. Wykształciliśmy ponad siedemnaście tysięcy absolwentów na studiach magisterskich, inżynierskich, licencjackich i podyplomowych - podsumował działalność Uczelni w inauguracyjnym przemówieniu rektor WSL.”

Podczas tego szczególnego jubileuszu mogliśmy powitać wśród gości przedstawicieli władz Wielkopolski i Miasta Poznania, partnerów z biznesu oraz przedstawicieli świata nauki.

Podczas uroczystości zabrał głos p. Sławomir Hinc, doradca Wojewody Wielkopolskiego, zwracając szczególną uwagę na rolę naszej uczelni nie tylko w przekazywaniu wiedzy, ale również w kształceniu umiejętności dostosowywania wiedzy do rzeczywistości pełnej zmian i innowacji.

„Wyższa Szkoła Logistyki zajmuje ważne miejsce na mapie naukowej i kształceniowej naszego regionu oraz kraju. Cieszę się, że jest otwarta na nowe wyzwania, potrzeby edukacyjne i wymagania rynku pracy oraz dba o przekazywanie wiedzy na jak najwyższym poziomie – zawarł w adresie gratulacyjnym Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak.”

„Dziś, po dwudziestu latach działalności Uczelni, trudno sobie wyobrazić bez niej wielkopolską i polską logistykę. Uczelnia jest nie tylko miejscem kształcenia nowych specjalistów, ale również tworzenia nowych rozwiązań logistycznych – przekazał uczestnikom uroczystości Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marek Bogusławski.

Studenci, którzy rozpoczęli naukę w naszej Uczelni bądź ją kontynuują, podjęli trafną decyzję. Wyższa Szkoła Logistyki jest bowiem jedyną uczelnią wyższą w Polsce, na której kierunek Logistyka ma najwyższą ocenę merytoryczną Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Po przemówieniach władz uczelni i zaproszonych gości, przedstawiciele studentów pierwszego roku studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich złożyli uroczyste ślubowanie i odbył się akt immatrykulacji. Po nim głos zabrała przedstawicielka wszystkich studentów, Przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego WSL, Roksana Stróżczyk, która na bazie własnych doświadczeń zachęcała studentów m.in. do zaangażowania się w życie uczelni i włączenia się do pracy w samorządzie oraz kole naukowym CorLog.

W kolejnej części jubileuszowej uroczystości nastąpiło wręczenie medali za zasługi dla rozwoju Wyższej Szkoły Logistyki. Tym wyróżnieniem zostali uhonorowani w tym roku wieloletni partnerzy uczelni oraz byli i obecni pracownicy, którzy tworzyli naszą Uczelnię na przestrzeni dwudziestu lat jej działalności.

Uczestnicy tegorocznej inauguracji wysłuchali następnie wykładu pod tytułem „Fulfillment - czyli ekwilibrystyka na czas”, którego autorem był p. Adam Kwiatkowski, Prezes Geis PL Global Logistics, który przekazał w swoim wystąpieniu wiele praktycznych wskazówek i doświadczeń związanych ze złożoną pracą logistyką w ciągle zmieniającym się środowisku.

Zgodnie z tradycją uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 zakończyła się odśpiewaniem studenckiego hymnu „Gaudeamus igitur”.

 

Oprac. Ilona Kużaj-Aydar

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia