Wyższa Szkoła Logistyki z dniem 17 maja 2021 r. rozpoczyna oficjalną działalność jako Narodowe Centrum Certyfikacji Logistyków w Polsce wg standardów European Logistics Association (ELA). Certyfikacja ELA jest uznaniem kompetencji logistyków, dzięki czemu jest niezwykle atrakcyjna jako podstawa do oceny, rozwoju, szkoleń i rekrutacji.

System Certyfikacji Logistyków

Standardy kompetencji logistycznych ELA zostały opracowane i uzgodnione z branżą.

Zdolność kandydatów do spełnienia wymaganych norm jest oceniona przez Narodowe Centra Certyfikacji.

Oferujemy

Jeden wspólny standard

Standardy ELA są regularnie aktualizowane. Poprzez sieć ekspertów i logistyków, normy są sprawdzane pod kątem potrzeb rynku.

W ramach systemu używana jest wszędzie jednolita terminologia i definicje.

Międzynarodowe uznanie

Certyfikat ELA jest powszechnie uznawany. Zwiększa to elastyczność i mobilność certyfikowanych pracowników logistyki.

Lokalna ocena przeprowadzana przez Narodowe Centra Certyfikacji

Ocenie można poddać się w Narodowych Centrach Certyfikacji działających w ponad 20 krajach.

https://www.elalog.eu/ncc

Europejskie Ramy Kwalifikacji

Standardy ELA są spójne z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, unijnej inicjatywie na rzecz harmonizacji uczenia się przez całe życie.

EQF to wspólny europejski system odniesienia, który łączy ze sobą szereg krajowych systemów i ram kwalifikacji. Korzystanie z tych wspólnych ram umożliwia osobom uczącym się i pracownikom uznawanie ich umiejętności i kwalifikacji w wielu krajach.

Standard kompetencji

Certyfikat ELA potwierdza kompetencje i doświadczenie logistyków na różnych poziomach.

Trzy poziomy certyfikacji:

  • dla przełożonych pełniących rolę operacyjną oraz dla menedżerów pierwszej linii oferujemy certyfikat - European Certified Logistician na poziomie Zarządzania Operacyjnego – EJLog,
  • dla menedżerów lub konsultantów planujących, koordynujących i kontrolujących różne części sieci logistycznej oferujemy certyfikat - European Certified Logistician na poziomie Senior Management - ESLog
  • dla kierowników wyższego szczebla, starszych konsultantów lub dyrektorów z dużym doświadczeniem w zarządzaniu logistyką oferujemy certyfikat - European Certified Logistician na poziomie Strategic Management - EMLog

Niezależna i neutralna ocena

Oferujemy niezależną, neutralną ocenę umiejętności i wiedzy, które mogą być podstawą identyfikacji mocnych stron oraz kierunków przyszłego rozwoju.

Kontakt

Koordynatorem NCC ELA w Wyższej Szkole Logistyki jest p. Weronika Polc.

  • weronika.polc@wsl.com.pl,
  • +48 61 850 47 75

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia