Mgr Alina Hajdamowicz, mgr Elżbieta Piotrowska, prof. dr hab. Mariusz Jedliński, prof. dr hab. Jacek Szołtysek, dr Ryszard Świekatowski i dr Paweł Romanow – to wykładowcy i nauczyciele współpracujących z WSL szkół średnich, którzy zostali wpisani na listę rzeczoznawców Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tym samym dołączyli do elitarnego grona osób rekomendujących podręczniki szkolne do nauki zawodów technik spedytor i technik logistyk.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu z 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego (…) podręczników konieczne jest uzyskanie czterech pozytywnych opinii rzeczoznawców.

Dwie recenzje muszą być merytoryczne, jedna dydaktyczna (napisana przez specjalistów od danego przedmiotu) oraz jedna językowa (wystawiona przez językoznawcę). Podręczniki, żeby zostały dopuszczone do użytku, muszą być przez rzeczoznawców zaopiniowane pozytywnie lub warunkowo (czyli recenzenci podają zakres zmian jakie należy wprowadzić).

Rzeczoznawcy sprawdzają zarówno czy materiał edukacyjny jest przystosowany do danego poziomu kształcenia, na przykład pod względem stopnia trudności oraz formy przekazu, jak również czy ma logiczną i spójną konstrukcję. Recenzenci zwracają także uwagę na szatę graficzną podręcznika i oceniają publikację pod względem zachęcania uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy.

Opinia rzeczoznawców jest w pełni obiektywna. Specjaliści w danych dziedzinach zgłaszani są do MEN przez ośrodki akademickie i instytuty naukowe, a nie przez wydawnictwa. Ostateczną listę rzeczoznawców wybiera następnie Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia