22 października 2009r. w Zespole Szkół Tekstylno – Handlowych w Żaganiu odbyła się konferencja „Nowoczesne formy i metody kształcenia zawodowego”. Wyższą Szkołę Logistyki reprezentował Wojciech Zalewski, rzecznik Uczelni przeprowadzając dwa wykłady.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Praktyki i staże drogą do sukcesu zawodowego” prowadzonego wspólnie przez szkołę i powiat żagański. Wojciech Zalewski przeprowadził wykłady na temat nowej podstawy programowej w zawodzie technik logistyk oraz nowoczesnych form i metod kształcenia logistyków. Pozostałe prelekcje wygłoszone zostały przez naukowców z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Sulechowa i dotyczyły zawodów związanych z hotelarstwem i turystyką.

Informacje na temat projektu „Praktyki i staże drogą do sukcesu zawodowego”

Projekt został przygotowany w oparciu o analizę sytuacji młodzieży kształcącej się na kierunkach zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych. Dokonano również diagnozy potrzeb lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą bezpośrednio związaną z kierunkami, na których kształci się młodzież.

Przedsiębiorcy wykazują zainteresowanie osobami, które posiadają doświadczenie, określone kompetencje oraz samodzielnie realizują powierzone zadania w sposób kreatywny   i rzetelny. Młodzież, która poszukuje zatrudnienia po szkole ponadgimnazjalnej w większości przypadków nie spełnia oczekiwań przedsiębiorców. Podjęcie szerszej współpracy pomiędzy szkołą a lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie praktyk zawodowych pozwala uczniowi zdobyć bezcenne doświadczenie. Uczeń uświadamia sobie również jakie są jego mocne strony, indywidualne predyspozycje oraz nad czym musi jeszcze popracować by być konkurencyjnym na rynku pracy.

Realizowany projekt „Praktyki i staże drogą do sukcesu zawodowego polega na podniesieniu kompetencji zawodowych uczniów kształcących się  w technikum na  kierunkach technik logistyk i technik hotelarstwa w Zespole Szkół Tekstylno-Handlowych. Uczestnicy w ramach projektu odbywają praktyki i staże u dwóch pracodawców (partnerów projektu), uczestniczą w konsultacjach z psychologiem oraz doradcą zawodowym, biorą udział w trzech konferencjach, w tym merytorycznej, poświęconej nowoczesnym formom i metodom kształcenia zawodowego. Udział w konferencji merytorycznej 22.10 pozwolił uczestnikom projektu głębiej zrozumieć znaczenie zawodów w których się kształcą i mieć świadomość perspektyw związanych z dalszym kształceniem i poszukiwaniem pracy.

Projekt daje uczniom możliwość  zastosowania przyswojonej w czasie lekcji teorii w praktyce. Udział w praktykach i stażu u przedsiębiorców lokalnych ułatwia uczniowi podjęcie decyzji w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia czy też zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy.

W ramach realizowanego projektu młodzież brała udział w wizycie studyjnej do Wrocławia podczas, której poznawała kierunki oraz zasady kształcenia w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Planowana jest realizacja kolejnej wizyty studyjnej, która przeprowadzona będzie w Poznaniu w Wyższej Szkole Logistyki oraz w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii. Celem realizowanych wizyt studyjnych jest przedstawienie uczestnikom projektu możliwości dalszego kształcenia na wybranych uprzednio kierunkach na uczelniach wyższych.

Realizowany projekt prezentuje uczniowi szeroki wachlarz możliwości oraz pozwala dokonać własnej samooceny i określenia indywidualnych potrzeb związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu.


Na zdjęciu: Wojciech Zalewski, rzecznik prasowy WSL podczas konferencji w Żaganiu

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia