Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu od nowego roku akademickiego kształcić będzie na studiach inżynierskich o specjalności „Inżynieria systemów logistycznych”. To nowa jakość na polskim rynku edukacji logistycznej! Nauka potrwa siedem semestrów. Rekrutacja na pierwszą edycję już ruszyła.

- Inżynier-logistyk jest specjalistą, który znajomość logistyki zdobywa na gruncie nauk o zarządzaniu, uzupełniając je umiejętnościami technicznymi – wyjaśnia doc. dr inż. Ireneusz Fechner, Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki. – Technika ta, towarzyszy działalności logistycznej i jest jej częścią. Obejmuje zagadnienia dotyczące budowy i eksploatacji infrastruktury logistycznej: obiektów magazynowych, ich wyposażenia, urządzeń i środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego, infrastruktury przeładunkowej, robotyki, automatyki, elektroniki, materiałoznawstwa i wielu innych. Inżynier-logistyk jest specjalistą umiejącym realizować procesy logistyczne i zarządzać nimi posługując się swobodnie rozwiązaniami i urządzeniami technicznymi, które potrafi nie tylko dobierać stosownie do potrzeb, ale także używać zgodnie z ich zasadami eksploatacji – dodaje.

Zatem student studiów inżynierskich, nauczy się nie tylko prawidłowo obciążać regały w magazynie ciężarem składowanych towarów, ale także wybierać i eksploatować urządzenia do obsługi operacji magazynowych: przenośniki taśmowe, układnice, paletyzatory i wózki widłowe.

- Znajomość zagadnień inżynierskich umożliwi absolwentowi WSL właściwy dobór materiałów na opakowania, ułatwi wybór urządzeń dla systemów automatycznej identyfikacji, jak również zapewni swobodę w posługiwaniu się techniką identyfikacji przy pomocy fal radiowych, czy cyfrowym przekazem informacji – wymienia Kanclerz pierwszej w Polsce, uczelni logistycznej. – Przyszły inżynier-logistyk pozna również zasady projektowania wspomaganego komputerowo, programowania i obsługi robotów przemysłowych oraz możliwości automatyzacji procesów logistycznych, operacji i czynności – zapewnia doc. Ireneusz Fechner.

O wysokim poziomie studiów inżynierskich świadczyć może fakt, że Wyższą Szkołę Logistyki wyróżnia znakomita kadra pracowników naukowo-dydaktycznych, z których większość to inżynierowie. Kadra wspierana jest przez współpracujących z uczelnią pracowników naukowo-badawczych i dydaktyków z Politechniki Poznańskiej oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania.

– Nasi wykładowcy to inżynierowie różnych specjalności, łączący wiedzę techniczną z gruntowną znajomością logistyki. Takich też, chcemy kształcić absolwentów – dodaje Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki.

Absolwent po ukończeniu trzy i pół letnich studiów otrzymuje tytuł inżyniera i może kontynuować naukę w Wyższej Szkole Logistyki na studiach II stopnia (magisterskich).


Na zdjęciu studenci Wyższej Szkoły Logistyki podczas jednego z wykładu.

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia