Wyższą Szkołę Logistyki odwiedzili przedstawiciele z Międzynarodowego Instytutu Pracy i Stosunków Społecznych z Mińska. Spotkanie, które odbyło się w dniach 2-5 listopada miało na celu poszerzenie zakresu współpracy między białoruską uczelnią a poznańską WSL. Goście mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem naszej Uczelni oraz zobaczyć jej absolwentów w praktyce wizytując firmy VW Poznań i Panopa. Szczegółowo omówiono także rozwój współpracy pomiędzy jednostkami.

Ze strony gości, w rozmowach uczestniczyli: Prorektor MITSO  Sergey  Mihajlowitsh  Shpak,  Kierownik Katedry Logistyki i Zarządzania  Bogdan Frischin oraz Kierownik Działu Finansowo-Ekonomicznego Wladimir Sergeyevitsh  Permjakov. Poznańską uczelnię reprezentowali natomiast:  Rektor WSL  prof.  zw. dr hab.  Andrzej Korzeniowski,  Kanclerz WSL doc. dr inż. Ireneusz Fechner,  Dziekan doc. dr Zbyszko Pawlak, a także dr Ryszard Świekatowski, pełnomocnik Dziekana WSL oraz mgr Karol Górski, Kierownik Działu Badań i Współpracy.

Współpraca między białoruską uczelnią, a Wyższą Szkołą Logistyki podpisana została w październiku 2008 roku. Umowa dotyczy między innymi wymiany nauczycieli akademickich, pracowników badawczych oraz studentów, podejmowania wspólnych programów edukacyjnych i naukowych, dzielenia się doświadczeniami w zakresie nowoczesnych metod kształcenia oraz wymiany publikacji i materiałów edukacyjnych.

Podczas tegorocznego spotkania omówione zostały wszelkie aspekty propagowania wiedzy logistycznej przez WSL, jak również  możliwości jej potencjalnego transferu w różnych formach do partnerów naszej Uczelni na Białorusi. Wymiana wiedzy, skierowanej zarówno do pracowników naukowo-dydaktycznych, wykładowców oraz studentów białoruskiej uczelni, będzie zgodnie z ustaleniami dotyczyć wszystkich zagadnień związanych z szeroko pojętą logistyką i pozwoli na szybki, ekspansywny rozwój tej dziedziny na terenie Białorusi.

- W niedługiej przyszłości pozwoli to zapewne na włączenie logistyki białoruskiej w ogólnoeuropejski system logistyczny – wyjaśnia mgr Karol Górski, Kierownik Działu Badań i Współpracy WSL. - Tego rodzaju perspektywa posiada wielkie znaczenie dla rozwoju obu gospodarek narodowych, zwłaszcza że zarówno Polska, jak i Białoruś są krajami przede wszystkim tranzytowymi, położonymi na szlaku głównych europejskich korytarzy transportowych. Dlatego aspekt ten znalazł również swoje odbicie w propozycji podjęcia wspólnych prac badawczych w ramach projektu, który swoim zasięgiem obejmowałby zagadnienia rozwoju tranzytowej logistyki na terenie Republiki Białorusi oraz jej integrację z europejskim systemem logistycznym – dodaje.

Podczas tej kilkudniowej wizyty, goście zapoznali się również z ofertą dydaktyczną Wyższej Szkoły Logistyki, infrastrukturą poznańskiej uczelni, poszczególnymi działami, ale także z wybranymi działaniami marketingowymi.

- Delegacja z Mińska zwiedziła także laboratoria specjalistyczne, w tym laboratorium RFID, które w szczególny sposób przyczynia się do podnoszenia poziomu oferowanej przez WSL wiedzy oraz aplikacji najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych lub wdrażanych obecnie u wiodących operatorów logistycznych – mówi mgr Karol Górski.

Na zakończenie pobytu w Poznaniu, przedstawiciele uczelni z Mińska zapoznali się z działalnością dwóch czołowych producentów i operatorów logistycznych w naszym regionie tj. Zakładów Volkswagen Poznań  oraz firmy PANOPA, głównego dostawcy części do samochodów VW.

- Podczas zwiedzania firm spotykaliśmy absolwentów Wyższej Szkoły Logistyki, pracujących na różnych, odpowiedzialnych stanowiskach. Był to najlepszy dowód na realizowanie przez naszą uczelnię misji kształcenia najlepszych specjalistów w dziedzinie logistyki oraz było właściwym komentarzem do prezentowanych podczas spotkania w WSL dokonań uczelni w sferze dydaktyki  – podkreśla mgr Karol Górski.


Na zdjęciu od lewej: mgr Karol Górski, Permakow Vladimir Sergeewicz - Kierownik Działu Finansowo-Ekonomicznego, doc. dr inż. Ireneusz Fechner, Prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski, Friszczyn Bogdan Vasilevicz - Kierownik Katedry Logistyki, Shpak Sergey Mihajlovicz - Prorektor ds. Informatyzacji i Administracji,doc. dr Zbyszko Pawlak, dr Ryszard Świekatowski.

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia