30 listopada 2012 roku, po okresie trzyletniej wytężonej pracy, dobiegł końca projekt „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie: 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia, nr projektu: POKL.03.03.04-00-010/10).

Wspólna praca osób zaangażowanych w powstanie produktu finalnego, pozwoliła na osiągnięcie zdumiewających wyników: przetestowanie prototypu innowacji na etapie testu przez 49 szkół umożliwiło objęcie działalnością innowacyjną 87 nauczycieli oraz 2401 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, kształcących techników logistyków z terenu całej Polski. Zakończony etap upowszechniania efektów projektu i włączania ich do głównego nurtu polityki oświatowej powiększył te liczby do 200 szkół, 240 nauczycieli i ponad 6500 uczniów z klas logistycznych, spedycyjnych i innych!

Doliczając do tego grono personelu projektowego beneficjenta – Wyższej Szkoły Logistyki oraz partnera – firmy L-Systems stanowimy ogromną siłę zdolną do dokonywania rzeczywistych zmian w polskim szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Dowodem tego jest m.in. wyróżnienie projektu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zamieszczenie informacji na jego temat w „Raporcie dobrych praktyk edukacyjnych. Szkoła się opłaca”.

Owocem współpracy Szkół, WSL i L-Systems jest możliwość korzystania z produktu finalnego po zakończeniu projektu – z dwustu szkół, biorących udział w okresie finansowanym ze środków unijnych, aż 94 zadeklarowało gotowość wygospodarowania środków na udział w okresie płatnym Wirtualnych Laboratoriów od grudnia 2012 roku. Zgłoszenia szkół są w dalszym ciągu przyjmowane – służy do tego formularz deklaracyjny.

Trwałość i ciągłość WLLSiM były jednymi z idei przyświecających ich twórcom. Dzięki pasji i zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół z całej Polski udało się te idee zrealizować. Kolejnym założeniem jest rozwój i upowszechnianie WLLSiM, tak aby Wirtualne Laboratoria stały się ogólnokrajowym standardem edukacyjnym.

Zapraszamy do systematycznego odwiedzania strony internetowej www.laboratoria.wsl.com.pl

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia