Na potrzeby realizacji projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji" (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wszczęta zostaje w dniu dzisiejszym (22.10.2010 r.) procedura zapytania ofertowego: - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2010/WL-SI w sprawie zakupu usługi kolokacji serwerów zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

Powyższe zapytanie ofertowe ma na celu umożliwienie realizacji zadania 4 projektu: Budowa podstawy informatryczno-technicznej wirtualnego laboratorium logistyczno-spedycyjnego i magazynowego (LLSiM). Szczegółowe informacje dotyczące wszczętej procedury zawierają dołączone do niniejszej wiadomości pliki.  Beneficjent (WSL) wszczyna niniejszą procedurę w celu prawidłowej realizacji projektu o numerze WND-POKL.03.03.04-00-010/10 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, prawodawstwem unijnym oraz krajowym. Procedura wszczęta za wiedzą i współudziałem Partnera (L-Systems) w realizacji przedmiotowego projektu.

Zamawiający (WSL) wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone w dokumentacji (zapytanie ofertowe) kryteria. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie wskazanych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu: zapoznania się z warunkami wyboru i następnie nadsyłania ofert.

Errata z dnia 28.10.2010 - zmiana terminu  składania ofert - nowy termin: do 2 listopada 2010 roku do końca dnia.

Chcielibyśmy doprecyzować warunki zapytania ofertowego w kwestii ubezpieczenia.

Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej obejmujące działalność związaną z kolokacją sprzętu firm trzecich i ujęta jest w tym ubezpieczeniu klauzula dotycząca zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym ubezpieczonego, to polisa taka powinna chronić sprzęt powierzony Państwu przed tak zwanymi czynnikami losowymi: pożar, kradzież, zalanie, przepięcia itp. I jest to jak najbardziej sytuacja nas satysfakcjonująca. Jako wykonawcy Projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej zobowiązani jesteśmy do eliminowania możliwych ryzyk mogących wystąpić podczas realizacji projektu. Stąd troska o zabezpieczenie zakupionego na rzecz projektu sprzętu. Gdyby okazało się, że Państwa przedsiębiorstwo nie posiada takiej polisy, lub polisa Państwa ma wyłączoną klauzulę, to prosimy o wkalkulowanie w cenę kolokacji dedykowanego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej powierzonego mienia (przechowywanego, kontrolowanego lub chronionego przez ubezpieczającego) dla naszych 5 serwerów. W razie konieczności podania wartości serwerów do ubezpieczenia, prosimy o kontakt. Jednocześnie Personel Kluczowy projektu zdecydował w związku z powyższymi niejasnościami przedłużyć termin składania ofert do 2 listopada 2010 roku do końca dnia. Wyniki zostaną ogłoszone i rozesłane do wszystkich oferentów 3 listopada 2010.

Zapytanie ofertowe Kolokacja WL-SI 22.10.2010

Zał.1 do zap. ofertowego Kolokacja WL-SI 22.10.2010

Zał.2 do zap. ofertowego Kolokacja WL-SI 22.10.2010

Zał.3 do zap. ofertowego Kolokacja WL-SI 22.10.2010

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia