Wirtualne Laboratoria -  Sukces Innowacji

Na potrzeby realizacji projektu "Wirtualne laboratoria - sukces innowacji" (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wszczęta zostaje w dniu dzisiejszym (18.05.2011 r.) procedura zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2011/WL-SI w sprawie produkcji 10 filmów informacyjnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Powyższe zapytanie ofertowe ma na celu umożliwienie realizacji zadania 8 projektu: Upowszechnianie produktu oraz właczanie go do głównego nurtu polityki oświatowej. Szczegółowe informacje dotyczące wszczętej procedury zawierają dołączone do niniejszej wiadomości pliki. Beneficjent (WSL) wszczyna niniejszą procedurę w celu prawidłowej realizacji projektu o numerze WND-POKL.03.03.04-00-010/10 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, prawodawstwem unijnym oraz krajowym. Procedura wszczęta za wiedzą i współudziałem Partnera (L-Systems) w realizacji przedmiotowego projektu.

Zamawiający (WSL) wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone w dokumentacji (zapytanie ofertowe) kryteria. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie wskazanych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium "oferty najkorzystniejszej ekonomicznie". 

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu: zapoznania się z warunkami wyboru i następnie nadsyłania ofert. 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr 1


Informacja dodatkowa:

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy również do zapoznania się z informacją dotyczącą wyboru Wykonawcy 10 krótkometrażowych filmów dydaktycznych w ramach projektu Nr: POKL.09.02.00-30-077/09 pt.: "Wielkopolska musi wiedzieć" - partnerstwo szkolnictwa zawodowego i rynku pracy kluczem do podniesienia atrakcyjności zawodów technik logistyk i technik spedytor w województwie Wielkopolskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – informacje dostępne na stronie www projektu http://www.lpb.wsl.com.pl/index.php?go=news_more&n_id=37

Informacja ogólna


Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia