Wirtualne Laboratoria - sukces innowacji

Na potrzeby realizacji projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji" (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wszczęta zostaje w dniu dzisiejszym (16.08.2012 r.) procedura zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2012/WL-SI w sprawie w sprawie wydruku, oprawienia, skompletowania i spakowania w kartony oraz dostarczenia do Zamawiającego skryptów i podręcznika w wersji finalnej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Powyższe zapytanie ofertowe ma na celu umożliwienie realizacji zadania 8 projektu: Upowszechnienie produktu oraz włączenie go do głównego nurtu polityki oświatowej. Szczegółowe informacje dotyczące wszczętej procedury zawierają dołączone do niniejszej wiadomości pliki.  Beneficjent (WSL) wszczyna niniejszą procedurę w celu prawidłowej realizacji projektu o numerze WND-POKL.03.03.04-00-010/10 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, prawodawstwem unijnym oraz krajowym. Procedura wszczęta za wiedzą i współudziałem Partnera (L-Systems) w realizacji przedmiotowego projektu.

Zamawiający (WSL) wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone w dokumentacji (zapytanie ofertowe) kryteria. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie wskazanych kryteriów,  zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu: zapoznania się z warunkami wyboru i następnie nadsyłania ofert.

Zapytanie ofertowe Wydruk Skrypty,Podręcznik wersje finalne WL-SI 16.08.2012

Zał.1 do zap. ofertowego Wydruk Skrypty,Podręcznik wersje finalne WL-SI 16.08.2012

Zał.2 do zap. ofertowego Wydruk Skrypty,Podręcznik wersje finalne WL-SI 16.08.2012

 

Errata z dnia 20.08.2012 r. - LINKI

Na stronie 8 zapytania ofertowego przesłanego pocztą elektroniczną do potencjalnych oferentów oraz zamieszczonego na stronie www.wsl.com.pl i www.laboratoria.wsl.com.pl w dniu 16.08.2012 r. pozostały dwa komentarze redakcyjne (tekst oznaczony kolorem żółtym) zamiast linków do przykładowego skryptu i okładki. Przepraszamy za tę omyłkę – omyłka ta nie wpływa w żaden sposób na warunki i przebieg konkursu. Poniżej zamieszczamy linki do przykładowego skryptu i okładki.

Przykładowy skrypt do wydruku można obejrzeć pod adresem:
www.laboratoria.wsl.com.pl/nowe_pliki/20120522225235_Zal.6_Wirtualne_Laboratoria._Skrypt_dla_uczniow._TOM_I_
Wprowadzenie_teoretyczne.pdf

oraz okładki
www.laboratoria.wsl.com.pl/nowe_pliki/20120820080526_Skrypt_dla_Uczniow_TOM_II_-_okladka_v1.PDF


Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia