Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

W związku z rozstrzygnięciem procedury zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP w sprawie dostawy, instalacji i wdrożenia w siedzibie Zamawiającego systemu informatycznego klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zwanego dalej ERP lub system, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, upubliczniamy protokół z obrad, które odbyły się 25.06.2013 r. Wszystkie szczegółowe informacje na temat wyboru Wykonawcy usługi zawiera protokół. Dokument ten zostanie również wysłany do firm, które złożyły swoje oferty w terminie, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru oraz poprzez pocztę elektroniczną.

Wszystkim uczestnikom postępowania bardzo dziękujemy za udział oraz profesjonale przygotowanie ofert.

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/05/2013/OnJKnP z dnia 25 06 2013 (dot. dostawy, instalacji i wdrożenia ERP) - skan

Dodatkowych informacji udziela: Bartosz Osmola (kierownik projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11) –  tel. 061 850-47-75; bartosz.osmola@wsl.com.pl

  

Projekt pt.: Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości 
Numer projektu: POKL.04.01.01-00-163/11
Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-POKL.04.01.01-00-163/11-00 z dnia 19.09.2012 r.

Źródło finansowania:
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet: IV Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Dodatkowe informacje dot. źródła finansowania projektu: www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.ncbir.pl

www.efs.gov.pl

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia