Menedżerowie z Raben Polska w WSL

3 lipca 2013 r. w Wyższej Szkole Logistyki odbyło się spotkanie menedżerów z firmy Raben Polska z przedstawicielami uczelni. Miało ono wyjątkową formułę panelu menedżersko-nauczycielskiego, stąd wśród gości znaleźli się: Wojciech Knothe - Dyrektor Regionu, Wojciech Szafran - Dyrektor Dystrybucji Międzynarodowej Regionu, Krzysztof Kapłon - Dyrektor Operacyjny Regionu, Krzysztof Stefaniak - Dyrektor Logistyki Kontraktowej Regionu, a także Ludmiła Wójtowicz i Łukasz Stulpa, zajmujący się procesami HR w firmie oraz kierownicy katedr: Prorektor WSL prof. dr hab. inż. Józef Frąś, prof. dr hab. Antoni Sobczak, doc. dr inż. Piotr Cyplik, dr Maciej Stajniak, Dziekan WSL dr inż. Marek Matulewski, pracownicy Biura Praktyk i Karier Zawodowych WSL - Dyrektor Karol Górski i dr Mateusz Wiliński oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni WSL.

Idea panelu, zainicjowanego przez Biuro Praktyk i Karier Zawodowych WSL to stworzenie płaszczyzny konfrontacji teorii z praktyką, znalezienie obszarów efektywnego współdziałania na styku doświadczenia biznesowego i akademickiego. Pierwsze tego typu spotkanie, z menedżerami Grupy Raben rozpoczęło się prezentacją odpowiednio – działów w firmie i katedr na uczelni. Wiodącym tematem stały się umiejętności i kompetencje absolwenta, jako naturalny obiekt zainteresowań panelistów.

Zarówno Raben, jak i WSL mają swoje unikalne cechy i wartości, które determinują wyznaczanie i realizowanie celów. Raben jest firmą rodzinną o niewielkiej hierarchizacji struktury organizacyjnej, to z jednej strony oznacza dużą odpowiedzialność menedżerów, ale i niespotykaną w korporacjach swobodę czy płynność działania. Ceni się tu miękkie kompetencje pracowników, bo to one często decydują o awansie czy możliwościach rozwoju. „Tych kompetencji nie da się potwierdzić żadnym certyfikatem” – mówił Wojciech Knothe, Dyrektor Regionu.

Certyfikaty, języki obce, praktyczna znajomość Excela i programów komputerowych, wspomagających pracę logistyków były tematem dalszej dyskusji o niezbędnym absolwenckim minimum. Informacje czerpane u źródła – a więc wprost z praktyki gospodarczej to bezcenne wskazówki dla nauczycieli akademickich. Takich wskazówek udzielali zaproszeni goście, opowiadając, między innymi o swoich ścieżkach kariery w firmie Raben.

Po pierwszym spotkaniu, niemal w całości poświęconym dydaktykom, czyli tym, od których zależy jakość kształcenia obie strony – Raben i WSL – wyraziły gotowość podjęcia szerszej współpracy i zrozumienie wzajemnych oczekiwań. Profil idealnego absolwenta to tylko jedna z kwestii, która łączy dążenia uczelni i firmy. Dziś praktyka gospodarcza dostarcza nauce inspiracji, definiuje problemy i oczekuje rozwiązań – to kolejny etap spotkań pracowników naukowych WSL z menedżerami i specjalistami z Raben Polska.

 

Na zdjęciu od lewej: Wojciech Knothe - Dyrektor Regionu, Krzysztof Stefaniak - Dyrektor Logistyki Kontraktowej Regionu, Wojciech Szafran - Dyrektor Dystrybucji Międzynarodowej Regionu, Krzysztof Kapłon - Dyrektor Operacyjny Regionu oraz Łukasz Stulpa i Ludmiła Wójtowicz - HR Biznes Partner.

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia