WSL

Od 1 października funkcję Prorektora Wyższej Szkoły Logistyki sprawuje doc. dr inż. Piotr Cyplik. JM Rektor, prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski powierzył Prorektorowi zadania, związane przede wszystkim z rozwojem działalności badawczo-naukowej i dydaktycznej Uczelni, nadzorowaniem procesu kształcenia, upraktycznianiem programu studiów, czy szeroko rozumianą współpracą międzynarodową. Nowo powołany Prorektor pozostaje jednocześnie Kierownikiem Katedry Systemów Logistycznych.

Doc. dr inż. Piotr Cyplik z Wyższą Szkołą Logistyki związany jest od początku jej istnienia. Czynnie zaangażowany w rozwój uczelni, doceniany zarówno przez współpracowników, jak i studentów. Jest autorem licznych publikacji z zakresu logistyki i zarządzania produkcją. Piotr Cyplik był wykonawcą, kierownikiem lub głównym wykonawcą wielu projektów konsultingowych z zakresu reorganizacji procesów logistycznych. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, gdzie na Wydziale Informatyki i Zarządzania ukończył studia doktoranckie.

Nowe stanowisko Wicekanclerza Wyższej Szkoły Logistyki z dniem 1 października objął dotychczasowy Dyrektor Administracyjny — mgr Wojciech Zalewski. Do obowiązków Wicekanclerza należy – wspólne z Kanclerzem doc. dr. inż. Ireneuszem Fechnerem –  zarządzanie majątkiem, administracją i finansami Uczelni. Wicekanclerz objął nadzór nad działalnością Działu Organizacyjno-Technicznego, Działu Marketingu, infrastrukturą informatyczną, inwestycjami, kwestiami prawnymi, a także strategią rozwoju. Mgr Zalewski pozostaje osobą, która rozpatruje wnioski i wydaje decyzje w sprawach finansowych dotyczących studentów.

Mgr Wojciech Zalewski z Wyższą Szkołą Logistyki związany jest od 2006 r. Z wykształcenia jest ekonomistą, specjalizuje się w marketingu i Public Relations, obecnie w trakcie studiów MBA z zakresu zarządzania. W ostatnich latach pełnił funkcję Dyrektora Administracyjnego, Kierownika Działu Marketingu i Rzecznika Prasowego oraz wykładowcy przedmiotów marketingowych i ekonomicznych.

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia