W związku z rozwojem programu „WSL dla szkół średnich”  ukierunkowanego na pomoc w poprawie jakości kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor – Wyższa Szkoła Logistyki rozpoczyna projekt badawczy pt. "Wielkopolska musi wiedzieć - partnerstwo szkolnictwa zawodowego i rynku pracy kluczem do podniesienia atrakcyjności zawodów technik logistyk i technik spedytor w województwie Wielkopolskim”, współfinansowany ze środków unijnych.

Celem projektu jest utworzenie w Województwie Wielkopolskim platformy komunikacyjnej pomiędzy szkołami prowadzącymi kształcenie w zawodach: technik spedytor i technik logistyk, a rynkiem pracy zgłaszającym potrzeby zatrudniania absolwentów tych specjalności. Ideą projektu jest stworzenie kanałów komunikacyjnych, a poprzez nie nawiązywanie współpracy pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami, której efektem będą oferty pracy dla absolwentów, miejsca praktyk, wsparcie procesu dydaktycznego przez przedsiębiorstwa i wspólne przedsięwzięcia edukacyjne. Projekt wpisuje się w potrzeby zgłaszane wielokrotnie przez nauczycieli podczas corocznego Forum Nauczycielskiego WSL, a dotyczące lepszego kontaktu szkół z przedsiębiorstwami, będącymi potencjalnymi pracodawcami dla absolwentów tych szkół.

„W tej chwili rejestrujemy firmy, które chciałyby wziąć udział w projekcie – mówi Wojciech Zalewski, rzecznik projektu – Uczestnictwo jest bezpłatne, firma musi spełnić dwa kryteria – prowadzić działalność logistyczną na terenie Wielkopolski i być potencjalnie zainteresowana absolwentami szkół o profilu technik logistyk lub technik spedytor. Kwalifikujemy też firmy, których podstawowa działalność nie jest związana z logistyką (np. produkcyjne), ale posiadają stanowiska logistyczne.”

Uczelnia otrzymała pozytywną decyzję z Wojewódzkiego Urzędu Pracy o dofinansowaniu niniejszego projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (konkurs nr PO KL/9.2/1/09).  Działanie to realizowanie jest w ramach komponentu regionalnego, dlatego obszar jego realizacji musiał zostać ograniczony do województwa wielkopolskiego.

Zgłoszenia należy kierować do Bartosza Osmoli – Koordynatora ds. realizacji projektu bartosz.osmola@wsl.com.pl, tel. 061 850 47 75.


files/WSL_szkoly_srednie/kalendarium/glowna/logotypy ue kl 450-150pikseli.jpg

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia