Praktyczne kompetencje siłą logistyków – nowy projekt w WSL

Wyższa Szkoła Logistyki przystąpiła do realizacji projektu „Logistyka Krwioobiegiem Gospodarki Opartej na Wiedzy – Wdrożenie Programu Rozwojowego Potencjału Dydaktycznego WSL w Zakresie Realizacji Studiów Podyplomowych oraz Kształcenia na Odległość”. Oznacza to szeroki dostęp do specjalistycznej wiedzy dla menedżerów logistyki.

Najważniejszym celem każdego realizowanego w WSL działania – naukowego czy organizacyjnego, jest dążenie do osiągnięcia jak najwyższej jakości w dziedzinie kształcenia, obsługi i współpracy. Od tych czynników zależy nie tylko funkcjonowanie Wyższej Szkoły Logistyki jako uczelni o wiodącej pozycji w obszarze kształcenia logistycznego, ale także przygotowanie absolwentów do pełnienia roli specjalistów i menedżerów, gotowych sprostać oczekiwaniom dzisiejszego rynku pracy. Osiągnięciu tego celu służy wdrożenie w okresie od października 2013 r. do września 2015 r. programu rozwoju studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość. Projekt niesie ze sobą wiele niespotykanych dotąd w niepublicznym szkolnictwie wyższym, autorskich rozwiązań edukacyjnych, opartych na innowacjach technologicznych i ścisłej współpracy z otoczeniem biznesowym. Oprócz wykładów, prowadzonych przez specjalistów i praktyków planowane są liczne zajęcia  terenowe oraz wizyty w polskich i zagranicznych siedzibach wiodących firm z branży TSL.

Po pierwsze - język

O konieczności swobodnego porozumiewania się językiem angielskim w logistyce nie trzeba już nikogo przekonywać. Wielokulturowość i internacjonalizacja to cechy charakterystyczne wielu wiodących przedsiębiorstw w tej branży. Studia podyplomowe MBA w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw,  oparte są na standardach kształcenia menedżerów logistyki i łańcuchów dostaw (ELA, APICS, SCC), wiodących programach MBA oraz na wykładach zagranicznych wykładowców i praktyków biznesu w miejscach ich pracy. Prowadzone w całości w języku angielskim, dostarczą słuchaczom nowoczesną wiedzę z zakresu strategicznego i operacyjnego zarządzania logistyką, międzynarodowymi łańcuchami dostaw i sieciami współpracy gospodarczej oraz niezbędne kompetencje językowe. Program studiów obejmuje 27 przedmiotów specjalnościowych, które przygotują menedżerów i specjalistów średniego i wyższego szczebla do efektywnego pełnienia funkcji kierowniczych i zarządczych w międzynarodowym środowisku pracy. Podyplomowe studia MBA w Wyższej Szkole Logistyki rozpoczną się w kwietniu 2014 roku i potrwają 3 semestry.

Po drugie – środowisko

O rozwoju logistyki jako dyscypliny naukowej, ściśle związanej z procesami ekonomicznymi i gospodarczymi, decydują lokalne i globalne trendy w zarządzaniu. Inspiracją do powstania programu studiów podyplomowych z zakresu Ekologistyki i Zarządzania środowiskowego w Wyższej Szkole Logistyki, była rosnąca świadomość ekologiczna przedsiębiorstw oraz konieczność zrozumienia, wdrożenia i respektowania restrykcyjnych norm i przepisów, dotyczących ochrony środowiska w tym przede wszystkim zmian wynikających z  wprowadzenia tzw. „ustawy śmieciowej”, obowiązującej od 1 lipca 2013.

Ekologistyka to studia dedykowane gminnym urzędnikom i pracownikom firm świadczących usługi z zakresu gospodarki odpadami. Ich program zbudowany jest w oparciu o doświadczenia praktyków Wyższej Szkoły Logistyki i Instytutu Logistyki i Magazynowania, w opracowaniu i wdrożeniu zintegrowanej gospodarki odpadami komunalnymi, realizowanej przez Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT (17 gmin w województwie wielkopolskim). Słuchacze poznają zasady zintegrowanego podejścia do gospodarki odpadami, od źródeł powstawania odpadów, poprzez ich przemieszczanie, odzysk, ponowne wykorzystanie frakcji użytecznych, po właściwą utylizację pozostałych odpadów na składowisku. W 2014 roku planowane jest uruchomienie dwóch edycji dwusemestralnych studiów – w marcu i w październiku.

W tym samym czasie realizowane będą studia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm doradczych, szkoleniowych czy instytucji edukujących w zakresie ekologii. Program studiów podyplomowych Zarządzanie środowiskowe oparty jest na standardach zarządzania środowiskowego (ISO 14001), rozszerzony o ISO 9001 i system zarządzania BHP wg normy PN-N 18001. Zakłada on przygotowanie słuchaczy do certyfikacji na audytora wewnętrznego i pełnomocnika ds. systemów zarządzania środowiskowego (certyfikat British Standard Institution – twórca norm ISO). Zadaniem kadry dydaktycznej – praktyków, posiadających certyfikat wiodącego audytora i wdrażających systemy zarządzania środowiskowego w rożnych podmiotach gospodarczych będzie merytoryczne przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony środowiska do projektowania, wdrażania, utrzymania, doskonalenia i audytu systemów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 w podmiotach wszystkich gałęzi gospodarki, sektora publicznego i organizacji non-profit.

Po trzecie – technologia

Oprócz kierunków i programów studiów, spełniających oczekiwania rozwijających się przedsiębiorstw i odpowiadających zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, Wyższa Szkoła Logistyki proponuje innowacyjne metody zdobywania wiedzy.
Słuchacze nowych studiów podyplomowych będą mieli możliwość nauki korzystania z oprogramowania biznesowego klasy ERP oraz systemu typu business analitics. Swobodny dostęp do narzędzi informatycznych, używanych powszechnie w przedsiębiorstwach logistycznych będzie możliwy w ramach Wirtualnej Platformy Systemów Biznesowych. Platforma umożliwi słuchaczom korzystanie z systemów poprzez Internet z dowolnego komputera, a opracowane ćwiczenia pozwolą prowadzić wirtualne firmy i wykonywać w systemie identyczne procesy biznesowe, jak przedsiębiorcy.

Po czwarte – innowacje

Programy nowych studiów podyplomowych, odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu na interdyscyplinarną wiedzę. Każdy z nich dostarcza impulsów do wprowadzania innowacji w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwie, niezależnie od skali jego działania. Wyższa Szkoła Logistyki, jako pierwsza w regionie, podjęła się organizacji studiów podyplomowych, prowadzonych w całości w języku angielskim. Zainteresowanie ekologią i problemami ochrony środowiska dopełnia obrazu Uczelni gotowej na wyzwania współczesnej gospodarki, nie tylko w ujęciu krajowym, ale i europejskim i światowym.

 

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Projektu - mgr Mateusz Michalski,
tel. 61 850 47 75,
e-mail: mateusz.michalski@wsl.com.pl

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia