W niedzielę, 20 grudnia, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej obchodziła 20 rocznicę powołania do życia. Do wspólnego świętowania zaproszeni zostali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, z którymi współpracuje Caritas, przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw współpracujących z gnieźnieńską organizacją, a także wolontariusze pracownicy oraz podopieczni CARITAS AG. Wyższą Szkołę Logistyki reprezentował Dyrektor Administracyjny Wojciech Zalewski.

 

Wspólna modlitwa
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną, pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Henryka Muszyńskiego – Dzisiaj dziękujemy Bogu za ten wielki i piękny dar, jakim jest Caritas – mówił Ks. Prymas w swej homilii – Bądźmy świadkami tej miłości, gdyż działalność dobroczynna jest widzialną Ewangelią, taką którą można dotknąć, której można doświadczyć. Działalność charytatywna to żywe świadectwo miłości drugiego człowieka, a więc miłości do Boga. Możecie pełnić tę służbę na wzór Matki Bożej, bo więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu – podsumował ks. Prymas.

Spotkanie w auli
Dalsza część obchodów odbywała się w auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. - Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej mogła powstać dzięki przemianom społeczno politycznym, jakie miały miejsce w naszej Ojczyźnie w roku 1989. Ówczesna ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dała możliwość utworzenia Caritas diecezjalnej, co stosunkowo szybko, bo już w grudniu tegoż roku, zostało zrealizowane w naszej Archidiecezji przez ówczesnego Prymasa, Księdza Kardynała Józefa Glempa. – tłumaczył ks. Jacek Dziel, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej -  Wraz z uczeniem się demokracji uczyliśmy się prowadzić tę jakże ważną i potrzebną organizację jaką jest Caritas. Uczyliśmy się podejmować współpracę z administracją rządową i samorządową, i nadal się tego uczymy. Podejmowaliśmy się realizowania coraz większych projektów wprowadzając zarazem do istniejących placówek odpowiednie, wymagane przez prawo, standardy.

Ks. Dyrektor dziękował za wsparcie działalności Caritas partnerom biznesowym, a zwłaszcza członków klubu „Ambasadorzy Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, nie zapomniał również o pracownikach,  wolontariuszach oraz członkach Parafialnych Zespołów Caritas, których członkowie wraz ze swoimi Proboszczami, rozwiązują ludzkie problemy „na pierwszej linii frontu”. To oni na swoich barkach, często bardzo dosłownie, dźwigają ogromne ciężary, aby przyjść z pomocą swoim potrzebującym braciom i siostrom- mówił ks. Dyrektor.

Szczególnie zasłużeni członkowie PZC otrzymali okolicznościowe dyplomy z tytułem „PRO BONITATE FRATRIBUS ALLATA” (za dobroć ludziom okazaną).
Podczas spotkania w auli był czas na gratulacje i życzenia dalszych sukcesów od zaproszonych gości.

Trochę historii i statystyki Image
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej została powołana do życia dekretem Prymasa Polski z dnia 20 grudnia 1989 roku w celu „zapobiegania biedzie ludzkiej w wielu jej wymaganiach” oraz kreowania i promowania idei pomocy bliźniemu w potrzebie.

Czynione jest to głównie przez organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą kościelną akcją charytatywną w AG na czterech płaszczyznach:

  • działalność na rzecz dziecka i rodziny,
  • pomoc chorym i niepełnosprawnym,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  • rozwój wolontariatu.

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ma na celu wspierać działania parafii organizując specjalistyczną pomoc poszczególnym grupom potrzebujących. Wsparcie Caritas następuje w różnych formach, głównie jednak poprzez placówki, prowadzone przez pracowników organizacji. Obecnie działa 9 placówek, w tym 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego, 2 warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek rehabilitacji i stołówkę dla bezdomnych. Utworzonych zostało również 65 Parafialnych Zespołów Caritas.

Dzięki wielkiemu sercu i ofiarności darczyńców wolontariusze i pracownicy Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej mogą nieść codzienną pomoc ponad 500 osobom dziennie w różnych zakątkach Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Pomagają dzieciom oraz młodzieży w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wspierają samotne matki w trudnych sytuacjach życiowych, prowadzą rehabilitację osób niepełnosprawnych, wszystkimi siłami starają się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu tych, którzy utracili dach nad głową w sytuacjach kryzysowych.

W Gnieźnie, w ramach Biura funkcjonuje Centrum Wolontariatu, wspierając działalność charytatywną Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, którego hasłem przewodnim jest wezwanie „Podaj mi swoją dłoń”, a celem - angażowanie nowych osób chętnych do niesienia pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna oraz organizowanie wsparcia dla tych, którzy pełnią już posługę wolontariusza. Obecnie skupia ono kilkuset wolontariuszy, większość z nich pracuje w placówkach pomocowych na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, np. w Domu Dziecka w Gnieźnie, Domu Matki i Dziecka Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Gnieźnie, Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie, świetlicach środowiskowych w Gnieźnie oraz pozostałych naszych placówkach.

Współpraca WSL i Caritas AG
Wyższa Szkoła Logistyki jest członkiem Klubu Ambasadorów Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jest to elitarna grupa firm - partnerów biznesowych Caritas AG, który powstał na bazie społeczności przedsiębiorców skupionych dotychczas wokół inicjatyw tej organizacji. Ma on na celu promowanie zasad społecznej odpowiedzialności i etyki w biznesie oraz integrację środowiska przedsiębiorców, którzy zdecydowali się wspierać potrzebujących za pośrednictwem gnieźnieńskiej Caritas.

Studenci Wyższej Szkoły Logistyki pod kierunkiem dr. inż. Aleksandra Niemczyka zrealizowali cykl prac dyplomowych, które wspólnie stanowią projekt usprawnień magazynów Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Z rozwiązań zaproponowanych w projekcie będą prawdopodobnie korzystały inne oddziały Caritas z całego kraju.

Współpraca dotyczy również promowania akcji społecznych Caritas AG wśród studentów Wyższej Szkoły Logistyki oraz wspierania wydarzeń organizowanych przez gnieźnieńską organizację.

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia