Na potrzeby realizacji projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji" (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wszczęta zostaje w dniu dzisiejszym (24.02.2011 r.) procedura zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/2011/WL-SI w sprawie wydruku, złożenia i dostarczenia do Zamawiającego skryptów i podręcznika w wersji testowej, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Powyższe zapytanie ofertowe ma na celu umożliwienie realizacji zadania 5 projektu: Testowanie produktu – innowacyjnej metody kształcenia poprzez zastosowanie innowacyjnego narzędzia edukacyjnego (Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe). Szczegółowe informacje dotyczące wszczętej procedury zawierają dołączone do niniejszej wiadomości pliki. Beneficjent (WSL) wszczyna niniejszą procedurę w celu prawidłowej realizacji projektu o numerze WND-POKL.03.03.04-00-010/10 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, prawodawstwem unijnym oraz krajowym. Procedura wszczęta za wiedzą i współudziałem Partnera (L-Systems) w realizacji przedmiotowego projektu.

Zamawiający (WSL) wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone w dokumentacji (zapytanie ofertowe) kryteria. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie wskazanych kryteriów,  zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu: zapoznania się z warunkami wyboru i następnie nadsyłania ofert.

Zapytanie ofertowe Wydruk Skrypty,Podręcznik WL-SI 24.02.2011
Zał.1 do zap. ofertowego Wydruk Skrypty,Podręcznik WL-SI 24.02.2011

 

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia