Rozmowa z profesorem Bogusławem Śliwczyńskim, rektorem Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

- Wyższa Szkoła Logistyki wkracza w dwudziesty rok funkcjonowania z nowymi władzami. Został Pan Profesor nowym rektorem największej i najstarszej uczelni logistycznej w Polsce, ale z WSL jest Pan Profesor związany od wielu lat.

- Tak, mam zaszczyt pracować na markę tego poznańskiego ośrodka naukowo-badawczego i rozwoju logistyki w Polsce (w tym Wyższej Szkoły Logistyki, Instytutu Logistyki i Magazynowania, GS1 Polska oraz Centrum Edukacji Logistycznej) od dwudziestu lat. Współpracowałem w tworzeniu podstaw programowych wielu specjalności naszej Uczelni, inicjowałem i kieruję studiami podyplomowymi „Menedżer Logistyki. Zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw”, których szesnasta edycja rozpoczęła się w tym roku, inicjowałem utworzenie i kierowałem Katedrą Controllingu i Systemów Informatycznych. Tutaj stworzyliśmy profesjonalne centrum współpracy z przedsiębiorstwami w Polsce i Europie oraz z instytucjami centralnymi i regionalnymi, a także współpracy z wieloma sieciami i ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i na świecie. Pisaliśmy książki i podręczniki na potrzeby specjalistów przedsiębiorstw, studentów logistyki oraz kierunków logistycznych szkół średnich (m.in. „Podstawy logistyki”, „Planowanie logistyczne”, „Logistyka”, „Controlling w zarządzaniu logistyką” i wiele innych).

 

- Naukowy obszar zainteresowań Pana Rektora to przede wszystkim controlling operacyjny, logistyka i łańcuchy dostaw oraz zarządzanie procesami przedsiębiorstw i gospodarka cyfrowa.

- Te obszary są moją pasją od zawsze, gdyż kompleksowo ujęte zagadnienia zarządzania operacyjnego mają decydujący wpływ na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa, a także weryfikują realizację wszelkich innych strategii – finansowej, sprzedaży, marketingowej, rozwojowej. Wśród ponad 200 projektów miałem przyjemność rozwijać gospodarkę w wielu obszarach:

- organizowanie operacyjne i technologiczne rozwiązań dla likwidacji ponad 25-kilometrowych kolejek samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski i Unii Europejskiej przez granicę wschodnią poprzez wdrożenie systemu elektronicznej rezerwacji obsługi granicznej eBooking Truck,

- tworzenie prototypowego rozwiązania traceability i zarządzania bezpieczeństwem dla europejskich łańcuchów dostaw produktów żywnościowych – od Hiszpanii aż po Norwegię,

- tworzenie rozwiązania operacyjnego zagospodarowania odpadów, przetwórstwa i dystrybucji produktów z odpadów dla dużych organizacji międzygminnych obejmujących kilkadziesiąt gmin,

- opracowanie rozwiązania interoperacyjnej współpracy sieciowej intermodalnych portów i centrów logistycznych w rejonie Morza Bałtyckiego,

- optymalizowanie procesu produkcyjnego i remontowo-naprawczego zakładów taboru kolejowego w celu skrócenia czasu operacji i zwiększenia wykorzystania zdolności produkcyjnych, aby umożliwić rozwój produkcji nowych modeli wagonów zamawianych przez zagranicznych kontrahentów,

- współpracowanie przy opracowaniu Platformy Elektronicznego Fakturowania dla sfery finansów publicznych, wdrażającej normę europejską cyfrowej faktury do rozliczeń przedsiębiorstw realizujących kontrakty publiczne w Polsce i transgraniczne,

- zastosowanie controllingu operacyjnego jako podstawy analizy wartości wdrożenie pasywnych technologii identyfikacji radiowej w środowisku gęstym wielkoskalowych procesów ekspedycyjno-rozdzielczych Poczty Polskiej,

- opracowanie koncepcji i dalszych etapów wdrożenia Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem samochodów ciężarowych w morskim Porcie Gdynia.

 

- Jakie zmiany czekają WSL i studentów w nowym roku akademickim? Te zmiany wyznaczają nowe władze Uczelni, ale też obostrzenia wynikające z pandemii.

- Podstawową naszą troską i absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo i komfort studiowania studentów, bezpieczeństwo wykładowców i ekspertów prowadzących zajęcia oraz pracowników administracyjnych.

- Dostosowaliśmy organizację kształcenia w semestrze zimowym do rekomendacji i zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zastosujemy mieszany model kształcenia, z dominującym trybem kształcenia on-line. W trybie stacjonarnym realizowanym w gmachu Uczelni, pozostawimy tylko zajęcia laboratoryjne, które ze względu na komfort studentów postaramy się zintegrować w ramach 1-2 dni całodziennych zajęć.

- Doskonalimy środowisko kształcenia on-line, a wykładowca prowadzący zajęcia w trybie synchronicznym będzie wykorzystywał elektroniczną tablicę, zadawał pytania i aktywizował studentów do rozwiązywania zadań i testów, a także wykorzystywał aplikacyjnie systemy i narzędzia informatyczne dostępne wirtualnie w chmurze obliczeniowej, dla niektórych przedmiotów przygotowaliśmy wirtualne laboratoria.

- Marka Uczelni i profesjonalny poziom kształcenia powoduje, że nasi studenci dojeżdżają także z odległych zakątków Polski i z zagranicy. Organizacja nauki odciąży studentów z konieczności wynajmowania mieszkań lub stancji studenckich na okres nauki oraz kosztownych i uciążliwych dojazdów. Ponadto mając świadomość, że pogorszył się rynek pracy i utrzymania społeczeństwa w Polsce (w tym prawdopodobnie również rodziców naszych studentów), dostosujemy w tym roku również rozkład zajęć on-line do potrzeb studiowania i pracowania naszych studentów w wymiarze pół etatu, według formuły „studiuj i pracuj | study & work”. Współpracujemy z setkami przedsiębiorców i obok oferty edukacyjnej usilnie pracujemy nad stworzeniem szerokiego wachlarza ofert pracy dla studentów. Nasza oferta ułatwi też decyzje o studiowaniu w WSL studentom z regionów, w których trudniej znaleźć pracę.

 

- WSL jest jedyną uczelnią w Polsce, której kierunek Logistyka ma najwyższą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

- Tak, najwyższa ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jest jak medal dla sportowca, bardzo zobowiązuje i dopinguje do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Wyższa Szkoła Logistyki będzie kontynuowała profesjonalny rozwój specjalizacji realizowanych w Uczelni od wielu lat – logistyki i łańcuchów dostaw, transportu i spedycji oraz zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw. Nasza specjalizacja wynika z analiz i zaawansowanych prac na rzecz przedsiębiorstw i gospodarki – obserwujemy coraz większą złożoność organizacyjną i procesową globalnych i cyfrowych łańcuchów i sieci dostaw oraz środowisk operacyjnych przedsiębiorstw. Dzisiaj inteligentna logistyka i zarządzanie operacyjne w czasach transformacji cyfrowej, przenikają i integrują środowisko przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, stanowiąc dźwignię sukcesu i przewagi konkurencyjnej. Dlatego zamierzamy rozwijać trzy filary kierunkowe naszej Uczelni: Logistykę, Transport i Spedycję oraz Zarządzanie operacyjne. W tym celu przekształcimy i ukierunkujemy działalność Katedr.

Specjalizacja WSL jest bardzo pojemna, wciąż rozwijamy zakres i doskonalimy poziom kształcenia obejmując prawie 70% specjalności pracowników przedsiębiorstw – w zakresie zakupów i zaopatrzenia, sieci dostaw, zapasów i zamówień, inżynierii produkcji i intralogistyki oraz utrzymania ruchu, gospodarki materiałowej, magazynowania, dystrybucji, transportu i spedycji, sprzedaży i obsługi klienta, controllingu operacyjnego oraz zarządzania i strategii przedsiębiorstw, systemów informatycznych i technologii cyfrowych, a także centrów logistycznych, sieci logistycznych, modeli biznesowych współpracy i wielu innych. Mamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, doskonale przygotowaną kadrę, dzięki której osiągnęliśmy markę i prestiż naszej Uczelni oraz wartość dyplomu WSL na rynku. We wszystkich obszarach rozwoju będziemy zwiększać wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych i technologii cyfrowych, platform cyfrowych i systemów komunikacji globalnej oraz ich wirtualizacji w chmurach obliczeniowych.

 

- Do tej pory kładliśmy nacisk na nauczanie praktyczne. Czy Pan Rektor przewiduje jakieś zmiany, czy ten kierunek zostanie utrzymany?

- Praktyczne nauczanie będzie wciąż naszym priorytetem. Wielu z nas ma w pracy dla przedsiębiorstw ponad 20 lat doświadczenia i wiemy, że praktyka połączona z nauką, badaniami i inteligentnymi rozwiązaniami jest kluczem do sukcesu. Przedsiębiorcy inwestując i wdrażając nowe rozwiązania, także chcą mieć pewność powodzenia, zatem oprócz koncepcji i wdrożenia, wspieramy ich w analizach, symulacjach, scenariuszach i wariantach oraz prototypach. Nasi wykładowcy ex cathedra przekazują wiedzę sprawdzoną i wdrożoną w praktyce przedsiębiorstw – wiedzą co mówią. Mają doświadczenie, jak przystępnie wytłumaczyć złożone mechanizmy organizacji i zarządzania, zasady działania systemów i technologii oraz uwarunkowania i ograniczenia. Tego często nie znajdziemy ani w książkach, ani w Internecie. Ponadto wykładowcy koncentrują zajęcia na zagadnieniach istotnych i praktycznie potrzebnych – o wielu innych student doczyta w ramach nauki własnej. Obok obszaru dydaktyki będziemy w Wyższej Szkole Logistyki intensywnie rozwijać i specjalizować działalność naukowo-badawczą i rozwojową na rzecz gospodarki i partnerów biznesowych. Dostosujemy w tym celu naszą organizację i stworzymy profesjonalne centra – współpracy z biznesem, funduszy i zarządzania projektami, kształcenia menedżerów – aby ułatwić Katedrom merytoryczną współpracę z rynkiem. Powołamy Radę Naukowo-Programową Uczelni, abyśmy w gronie najbardziej doświadczonych naukowców, ekspertów i analityków rynku oraz partnerów biznesowych z Rady Pracodawców WSL i Klubu Partnera WSL, trwale połączyli kierunki rozwoju naukowego i dydaktycznego z potrzebami przedsiębiorstw i poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Do realizacji projektów badawczych i rozwojowych będziemy także angażować studentów w ramach specjalistycznych kół naukowych organizowanych w ramach każdej z Katedr.

 

- Jednym z filarów WSL jest współpraca z przedsiębiorstwami. Ta współpraca to również angażowanie menedżerów do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Warto jednak pamiętać, że również nasi pracownicy naukowi mają duże doświadczenie w biznesie.

- Tak, współpraca realizowana od lat jest wielowymiarowa - prowadzenie zajęć przez praktyków z przedsiębiorstw, współpraca w zakresie prac dyplomowych, praktyki i staże dla studentów, kształtowanie programów studiów i specjalności według potrzeb przyszłych pracodawców. Ponadto nasi wykładowcy są pracownikami naukowymi o dużym doświadczeniu w biznesie, równocześnie pracują lub pracowali na kierowniczych stanowiskach i zarządzali przedsiębiorstwami oraz organizacjami biznesowymi. Mają w swoim dorobku projekty i wdrożenia, o które zabiegają kolejni kontrahenci w kraju i z zagranicy. Współpraca z przedsiębiorstwami będzie nadal filarem działalności naszej Uczelni i będziemy ją intensywnie rozszerzać. Będziemy dążyli do częściowej realizacji kształcenia studentów w przedsiębiorstwach naszych partnerów z biznesu – na halach produkcyjnych, w magazynach i terminalach, w działach operacyjnych, a także w wirtualnie dostępnych systemach informatycznych naszych partnerów.

Ponadto, dla naszych partnerów Wyższa Szkoła Logistyki wypracuje ofertę biznesową współpracy badawczo-rozwojowej, opracowania inteligentnych rozwiązań i wdrożeń, badań i pomiarów, modelowania i symulacji, projektowania prototypów, zaawansowanych analiz danych, rozwoju algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych dla systemów informatycznych i nowych technologii, konsultingu, szkoleń i kursów, itd. Do tych działań będziemy także włączać studentów z kół naukowych.

Rozmawiał Piotr Gajdziński

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia