Dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński, profesor WSL, został nowym rektorem Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, najstarszej i największej uczelni logistycznej w Polsce.

Dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński, profesor WSL, jest związany z Wyższą Szkołą Logistyki od początku istnienia Uczelni. Współpracował w tworzeniu podstaw programowych wielu specjalności, jest inicjatorem i kierownikiem studiów podyplomowych „Menedżer Logistyki. Zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw”, inicjatorem utworzenia w Wyższej Szkole Logistyki Katedry Controllingu i Systemów Informatycznych, której pełni funkcję kierownika.

Profesor Śliwczyński pełni również funkcję przewodniczącego Rady Portfela Projektów Instytutu Logistyki i Magazynowania w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jest autorem 16 książek i ponad 120 artykułów w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych. Swoją wiedzę i doświadczenia prezentuje w ramach wykładów na studiach MBA i podyplomowych wielu uczelni w Polsce. Wypromował dwóch doktorów w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Profesor Bogusław Śliwczyński specjalizuje się w dziedzinie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem, w tym procesami logistycznymi i łańcuchami dostaw, controllingu operacyjnego i poprawy efektywności operacyjnej i ekonomicznej przedsiębiorstw, a także w obszarze inżynierii i optymalizacji procesów oraz wdrażaniu systemów informatycznych i platform cyfrowych z uwzględnieniem łańcuchów wartości.. Jest jednym z prekursorów rozwoju naukowego controllingu operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw w Polsce, autorem trzech monografii na ten temat („Controlling w zarządzaniu logistyką. Controlling operacyjny procesów i zasobów”, „Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu” oraz wydanej w na rynek USA, Wielkiej Brytanii i Australii monografii „Controlling Supply Chains”).

Profesor Śliwczyński jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i doktorem nauk technicznych, co pozwala w zarządzaniu przedsiębiorstwami i w pracy naukowo-badawczej na interdyscyplinarne powiązanie zagadnień ekonomiczno-finansowych i organizacyjno-zarządczych, optymalizacji procesów biznesowych i operacyjnych oraz inżynierii systemów informatycznych i rozwiązań cyfrowych w ramach realizowanych projektów.

Od ponad dwudziestu lat profesor Bogusław Śliwczyński łączy pracę na rzecz przedsiębiorstw i projekty dla biznesu z pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną w Wyższej Szkole Logistyki oraz działalnością badawczo-rozwojową dla gospodarki w ramach Instytutu Logistyki i Magazynowania w Sieci Łukasiewicz. Kierował lub był wykonawcą ponad dwustu projektów dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w zakresie organizacji systemów zarządzania i controllingu, racjonalizacji procesów przedsiębiorstw, w tym zakupów i zaopatrzenia, produkcji i gospodarki materiałowej, zapasów i magazynowania, transportu i dystrybucji, a także opracowania i wdrożenia strategii operacyjnej. Na przestrzeni lat 1996-2020 kierował lub był głównym wykonawcą dziewiętnastu międzynarodowych i siedmiu krajowych projektów naukowo-badawczych, współpracując ze specjalistami na całym świecie.

W ciągu ostatnich kilku lat profesor Śliwczyński kierował lub był wykonawcą kluczowych projektów na rzecz polskiej gospodarki:

 • Opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności i koordynacja wykonania projektów technicznych Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia;
 • Badanie, symulacja oraz opracowanie nowych wielkoskalowych procesów ekspedycyjno-rozdzielczych uwzględniających wykorzystanie pasywnych technologii identyfikacji radiowej w środowisku gęstym wraz z controllingiem operacyjnym wdrożonego rozwiązania i analizą wartości dla Poczty Polskiej;
 • Opracowanie rekomendacji zmian systemu controllingu PKS Gdańsk-Oliwa SA oraz poprawy efektywności i integracji procesów realizowanych w Pionie Operacji Centrali i w Oddziałach PKS Gdańsk-Oliwa SA;
 • Opracowanie koncepcji i wsparcie wdrożenia systemu elektronicznej rezerwacji obsługi granicznej eBooking TRUCK samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski przez przejścia graniczne na wschodzie Polski/UE dla Ministerstwa Finansów RP;
 • Opracowanie projektu Platformy Elektronicznego Fakturowania dla sfery finansów publicznych.

Profesor Śliwczyński posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów zarządczych w przedsiębiorstwach i w doradztwie biznesowym zarządów wielu przedsiębiorstw. Realizował projekty, był konsultantem i trenerem kadry kierowniczej dla ponad tysiąca przedsiębiorstw wielu branż i sektorów gospodarki, w tym: motoryzacyjnej (m.in. Volkswagen, Volvo, Fiat, Lear Co), energetycznej (m.in. PKN Orlen, LOTOS, Zespół Elektrowni PAK SA, PSG), wydobywczej (m.in. Kompania Węglowa SA, KGHM), logistycznej (m.in. Port Gdynia, Imperial Logistics, Ponetex Logistic, Schenker, PKS Gdańsk-Oliwa, Grupa Raben, Poczta Polska SA), handlowej (m.in. Grupa Metro, JMP, Tesco, Intermarche, Castorama, Rossmann), produkcyjnej (m.in. Alcatel-Lucent, Ruukki, Hochland SA, Stalexport SA, ZAK Grupa Azoty SA, TZMO SA, Sünkel Śruby, Schneider Electric, Zentis, Artman SA, Pioma Odlewnia, DGS, ArcelorMittal Poland), a także dla administracji publicznej (Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów/Służba Celna/, Ministerstwo Infrastruktury).

Na przestrzeni ostatnich lat profesor Śliwczyński pełnił także funkcje:

 • Lidera Biznesowego w Międzyresortowym Programie Rządowym „Od Papierowej do Cyfrowej Polski” – w dwóch strumieniach działań i projektów: e-Transport/e-Przepływ Towarów i e-Paragon/e-Faktura;
 • Przewodniczącego Komitetu Racjonalizacji Procedur Biznesowych Krajowej Izby Gospodarczej;
 • Członka Komitetu POLPRO Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ;
 • Członka Rady European Business Support Network, przy Komisji UE for SME;
 • Członka/Eksperta Zespołu Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk;
 • Członka Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
 • Ekspert Ministerstwa Rozwoju, ds. oceny projektów Programu Inteligentny Rozwój oraz konkursu Krajowego Klastra Kluczowego (2014-2020);
 • Zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Profesor Bogusław Śliwczyński ma 56 lat.

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia