Prof. nadzw. dr hab. Maciej Stajniak został nowym prorektorem Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Do jego obecnych obowiązków należy m.in. inicjowanie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych, umiędzynarodowienie studiów i wymiana kadry naukowo-dydaktycznej z uczelniami zagranicznymi, nadzór działań i pracy jednostek organizacyjnych Uczelni, nadzór nad wydawnictwem WSL, biblioteką oraz funkcjonowaniem Centrum Kształcenia Menedżerów.

Prof. Maciej Stajniak jest absolwentem Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie w 2003 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a dziesięć lat później, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Obecnie jest również głównym specjalistą ds. logistyki w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Logistyki i Magazynowania.

Nowy prorektor WSL jest specjalistą w zakresie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie. Kieruje projektami konsultingowymi dla przedsiębiorstw z zakresu transportu w systemach logistycznych, prowadzi prace badawcze, zajmuje się doradztwem i szkoleniami. Jest specjalistą w zakresie odpowiedzialności przewoźnika i spedytora w transakcjach krajowych i międzynarodowych.

Prof. Maciej Stajniak jest członkiem sekcji Logistyki i Procesów Transportowych w Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk. W ramach Certyfikacji Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków (ELA Certificates) w Brukseli jest odpowiedzialny za egzaminowanie w module „Zarządzanie transportem”. Jest również ekspertem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie standardów kształcenia w zawodzie Technik Spedytor i Technik Logistyk.

Nowy prorektor WSL jest autorem i współautorem osiemnastu książek, podręczników oraz ponad 250 publikacji z zakresu logistyki i transportu. Jest biegłym sądowym w zakresie wyłudzeń, reklamacji i roszczeń w transporcie i spedycji krajowej i międzynarodowej. Członek zespołu ekspertów KIS (Krajowe Inteligentne Specjalizacje) - Dział III – Zrównoważona Energetyka - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia