Kształcenie na poziomie zawodowym wymaga dziś nie tylko wykwalifikowanej kadry, ale również nowoczesnej infrastruktury i dostępu do aktualnych materiałów. Dzięki projektom współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, postęp w tej dziedzinie nie napotyka barier finansowych. WSL od lat aktywnie wspiera takie inicjatywy, czego efektem jest m.in. projekt Wirtualne laboratoria-sukces innowacji. O atrakcyjności metody Wirtualnych laboratoriów rozmawiały Monika Bogdał i Grażyna Bich, nauczycielka przedmiotów zawodowych i wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy (jednej z 49 szkół testujących w projekcie).

Monika Bogdał: Co jest największym wyzwaniem w związku z podnoszeniem jakości kształcenia w szkole?

Grażyna Bich: Podstawą nowoczesnej szkoły jest zbudowanie programu nauczania w taki sposób, żeby zajęcia były jak najbardziej praktyczne. Dla osiągnięcia tego celu istotne znaczenie ma systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli i zapewnienie uczniom dostępu do aktualnych materiałów dydaktycznych. Dyrekcja stara się wspierać te procesy, choć podnoszenie jakości kształcenia często napotyka bariery finansowe. Dlatego tym bardziej atrakcyjne są dla nas projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

MB: Jak to się stało, że Państwa szkoła została jedną z 49 szkół testujących w projekcie Wirtualne laboratoria - sukces innowacji?

GB: W 2007 roku w ramach poszerzania oferty edukacyjnej nasza szkoła wprowadziła nowy kierunek kształcenia – technik logistyk. Wiązało się to z koniecznością uzupełnienia materiałów dydaktycznych i podniesieniem kwalifikacji  zawodowych nauczycieli. Stąd pomysł nawiązania współpracy z Wyższą  Szkołą Logistyki w Poznaniu. Nasi nauczyciele wzięli udział w Forum Nauczycielskim WSL, gdzie uzyskaliśmy informacje na temat projektów unijnych realizowanych przez Wyższą Szkołę Logistyki. Mieliśmy już pewne doświadczenie związane z udziałem w takich inicjatywach, dlatego chętnie skorzystaliśmy z okazji. Chcieliśmy podnieść jakość kształcenia w szkole, a dzięki Wirtualnym Laboratoriom Logistyczno-Spedycyjnym i Magazynowym młodzież miała szansę wziąć udział w naprawdę innowacyjnych zajęciach lekcyjnych. Wypełniliśmy formularz i nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu Wirtualne laboratoria-sukces innowacji bez większych problemów.

MB: W jakiś sposób przygotowywali się Państwo do udziału w projekcie?

GB: Przygotowania miały przede wszystkim charakter organizacyjny. Do prowadzenia zajęć z przedmiotów: laboratorium logistyczno – spedycyjne i laboratorium magazynowe został zatrudniony Krzysztof Celka, nauczyciel zainteresowany innowacjami pedagogicznymi, zaangażowany w realizację projektu Wirtualne laboratoria - sukces innowacji. Od strony finansowej nie musieliśmy się przygotowywać, ponieważ do prowadzenia zajęć z tych przedmiotów wykorzystana została szkolna pracownia wyposażona w 15 stanowisk komputerowych z Internetem. Udział w projekcie nie wiązał się więc z żadnym obciążeniem finansowym ani koniecznością pozyskiwania środków.

MB: Napotkali Państwo problemy organizacyjne w związku z wdrażaniem Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych?

GB: Do tej pory nie, głównie dzięki zaangażowaniu nauczyciela realizującego ten projekt. Jedyny mankament to, podobnie jak przy wszystkich projektach unijnych – biurokracja. Wszystko musi być bardzo dokładnie udokumentowane, co jest dość czasochłonne.

WZ: Projekt Wirtualne laboratoria-sukces innowacji nie jest jedynym projektem współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym uczestniczy Państwa szkoła.

GB: Zgadza się. Dotychczas braliśmy udział w takich projektach unijnych jak „Hotelarz – zawód z przyszłością”, „Angielski na co dzień” i „Technik – kucharz”.  W ten sposób nasi uczniowie mogą lepiej poznać tajniki zawodu, dzięki czemu na pewno łatwiej będzie im znaleźć pracę po ukończeniu szkoły.  Aktualnie realizujemy też projekt „Praktyka czyni mistrza” skierowany do klas II  -  IV o profilu technik logistyk. Dzięki niemu uczniowie mogą przejść kursy na prawo jazdy kategorii B, C i C+E, brać udział w wycieczkach naukowych i wyjazdach studyjnych oraz odbyć refundowane ze środków unijnych praktyki w przedsiębiorstwach logistycznych.

MB: Na bazie tych doświadczeń łatwiej jest Pani ocenić możliwości, jakie otwierają przed szkołami projekty unijne. Jakie korzyści wiążą się z wdrażaniem w szkołach Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych?

GB: Metoda Wirtualnych Laboratoriów stwarza dla uczniów zupełnie nowe możliwości kształcenia. Szansa na zapoznanie się z zasadami i mechanizmami funkcjonowania przedsiębiorstwa logistycznego w warunkach szkolnych jest bardzo wartościowa. Dzięki udziale w projekcie Wirtualne laboratoria - sukces innowacji, nasi uczniowie pracują w oparciu o program iScala, w którym wykonują takie same operacje, jak te przeprowadzane w prawdziwej firmie. Dodatkowo nie musimy kupować specjalistycznego sprzętu – uczniowie pracują na komputerach, które są już na wyposażeniu szkoły łącząc się z odpowiednimi bazami danych przez Internet.

MB: Jaki będzie absolwent, który zdobędzie wykształcenie w oparciu o metodę Wirtualnych Laboratoriów?

GB: Przede wszystkim – praktycznie i wszechstronnie przygotowany do pracy w firmie logistycznej. Poza tym, lepiej wykształcony niż jego koledzy i koleżanki, którzy uczyli się w tradycyjny sposób. Na pewno jego szanse na rynku pracy wzrosną.  Po pójściu do pracy będzie mógł się dalej rozwijać, zamiast uczyć od podstaw obsługi podstawowych programów.

MB: Wdrożenie Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych zmieniło Państwa szkołę?

GB: Na pewno umożliwiło podniesienie jakości kształcenia w zawodzie technik logistyk. Dostęp do nowoczesnego oprogramowania i dobre materiały dydaktyczne wpływają na atrakcyjność tego kierunku i lepsze przygotowanie uczniów do przyszłej pracy. Udział w projekcie w powiązaniu z atrakcyjnymi praktykami zawodowymi bez wątpienia będzie miał wpływ na pozycję szkoły w powiecie, co może być początkiem unowocześniania edukacji zawodowej w całym regionie.

MB: Sposób realizacji projektu spełnił Państwa oczekiwania?

GB: Przygotowanie materiałów dydaktycznych w postaci ćwiczeń uważam za bardzo dużą pomoc dla nauczycieli uczących tych przedmiotów. Ponadto opisanie sposobu wykonywania ćwiczenia w postaci przystępnej instrukcji jest bardzo ważne dla wszystkich uczestników projektu, którzy po raz pierwszy spotykają się z programem iScala. W związku z tym udział w projekcie uważamy za wartościowy, a sposób jego realizacji za dostosowany do potrzeb dydaktycznych.

MB: Czy w przyszłości chcieliby Państwo rozwijać tę metodę kształcenia na innych kierunkach zawodowych?

GB: Metoda kształcenia wykorzystywana w projekcie Wirtualne laboratoria - sukces innowacji może znaleźć zastosowanie we wszystkich tych kierunkach kształcenia, gdzie podczas zajęć wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowanie. W naszej szkole realizowany jest kierunek technik ekonomista – myślę, że w ramach nauki tego zawodu będzie można z powodzeniem wykorzystać metodę Wirtualnych Laboratoriów w zakresie transportu i gospodarki magazynowej. Chętnie skorzystalibyśmy także z podobnych rozwiązań w zawodzie technik hotelarstwa. Uczniowie mogliby oswajać się z obsługą programów wykorzystywanych do obsługi hotelu. Takie zajęcia byłyby na pewno bardziej atrakcyjne i przede wszystkim łączyły teorię z praktyką.

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia