Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw – to nowe specjalności, w jakich od października kształcić będzie Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Obie utworzone zostały na kierunku Zarządzanie. Nauka na pierwszej specjalności, skierowanej do przyszłych pracowników służb BHP, potrwa trzy lata i zakończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Druga specjalność, dostępna jest natomiast na studiach II stopnia i przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach zarządczych.

Obie specjalności powołane zostały decyzją Senatu WSL z dnia 1 lipca 2009 roku.

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

- Unia Europejska przykłada duże znaczenie do warunków pracy w przedsiębiorstwach. Zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i różnego rodzaju instytucjach, brak kadr z wyższym wykształceniem spełniających kryteria zawodu oraz duży popyt na rynku pracy dla absolwentów, to tylko niektóre powody utworzenia specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy – wymienia doc. dr inż. Ireneusz Fechner, Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki. - Ta specjalność staje się nie tylko modna, ale także daje perspektywy zdobycia atrakcyjnego zawodu oraz umożliwia podniesienie kwalifikacji również osobom pracującym już na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. O jej atrakcyjności świadczy chociażby zainteresowanie, jakim cieszą się studia podyplomowe Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy w WSL – dodaje.

Poza tym, Wyższa Szkoła Logistyki, jest jedyną uczelnią w Polsce, posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej, kształcącej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

W ramach trzyletniej nauki  studenci Wyższej Szkoły Logistyki otrzymują nie tylko dyplom licencjata potwierdzający kwalifikacje w dziedzinie bhp i uprawniający do objęcia stanowiska starszego inspektora, a po rocznym stażu pracy specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Otrzymują także świadectwo ukończenia pełnowymiarowego kursu dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy (wydane przez Szkołę aspirantów PSP w Poznaniu) oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy. Posiadanie uprawnień w dziedzinie bhp i ppoż jest ogromnym atutem absolwenta WSL na rynku pracy, ponieważ pracodawca może zatrudnić jednego pracownika z kompletem potrzebnych uprawnień, a nie dwóch różnych specjalistów mających kompetencje w odrębnych dziedzinach.

Akty prawne normujące obowiązek powoływania i zakres działania służby bhp w zakładzie pracy

  • Kodeks Pracy Art. 207 (Ustawa z 26.06.1974 r. po znowelizowaniu Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24, poz. 110 z 1996 r.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz. 704.zm. D.U. z 2004 nr 246 poz.2468).

Art. 23711 Rozporządzenie Rady Ministrów z 02.09.1997 r.  sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz. 04.zm. D.U. z 2004 nr 246 poz.2468).

  • §1 Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.
  • §2 Pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.
  • §3 Liczbę pracowników służby bhp ustala pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy.

Pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.

Kto może wykonywać zadania służby bhp w zakładzie pracy?

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy*
Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy a) wyższe wykształcenie o specjalności "bezpieczeństwo i higiena pracy" lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż zawodowy*
Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy wyższe wykształcenie o specjalności "bezpieczeństwo i higiena pracy" lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej roczny staż pracy w służbie bhp
Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy wyższe wykształcenie o specjalności "bezpieczeństwo i higiena pracy" lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp
Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy wyższe wykształcenie o specjalności "bezpieczeństwo i higiena pracy" lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp

*Uprawnienie zagrożone likwidacją

RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw to specjalność przyszłościowa na współczesnym rynku pracy,  - twierdzi dr Ryszard Orliński, wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki i jej pomysłodawca.

- Rachunkowość jest swoistym „językiem” biznesu, nabierającym coraz większego znaczenia w działalności gospodarczej. Informacje pochodzące z rachunkowości stają się podstawą podejmowania decyzji finansowych i majątkowych. Odpowiedzialne zarządzanie finansami to umiejętność dobrego menedżera – twierdzi dr Ryszard Orliński. – Dlatego Wyższa Szkoła Logistyki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku i proponuje studentom nową specjalność, która ma przygotować absolwentów do pracy na stanowiskach zarządczych – dodaje.

Proponowane w ramach specjalności przedmioty, poszerzają wiedzę ekonomiczną studentów w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości. Oferta ta skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia różnych kierunków i kończy się uzyskaniem tytułu magistra. W ciągu dwóch lat nauki, studenci poznają między innymi kodeks karny i kodeks cywilny, funkcje analizy ekonomicznej, specyfikę rachunkowości ubezpieczeniowej. W programie nie zabraknie także takich przedmiotów jak: zarządzanie inwestycjami kapitałowymi, międzynarodowe standardy rachunkowości, bilansoznawstwo i zarządzanie ryzykiem.

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia