Instytut Logistyki i Magazynowania wraz z Wyższą Szkołą Logistyki przygotował dla uczniów i nauczycieli dwa nowe podręczniki - "Zapasy i magazynowanie" (tom I Zapasy) oraz "Transport i spedycja".

Podręcznik "Transport i spedycja" jest materialem dydaktycznym dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik logistyk. Niniejsza pozycja ma wspierać początki zdobywania wiedzy z zakresu transportu i spedycji, w szczególnosci z zakresu organizacji procesów transportowych, zarządzania, marketingu, prawa, ubezpieczeń, ekonomiki transportu, techniki i technologii transportowych.

Pozycja ta nie wyczerpuje wszystkich szczególowych zagadnień transportowo-spedycyjnych, które opisane są w literaturze fachowej i w przepisach prawnych (kodeks cywilny, prawo przewozowe, kodeks celny oraz konwencje i ustawy). Jednak jest zbiorem aktualnych wiadomosci, które mogą być przydatne również dla pracowników różnych specjalności w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych.

Książka omawia obszary wiedzy, których struktura wynika z treści programu nauczania przedmiotu transport i spedycja.

Kazdy rozdzial podręcznika rozpoczyna się od syntetycznej prezentacji podstawowych zagadnień. Następnie poruszane są coraz trudniejsze treści, by na końcu przejsć do podsumowania i pytań kontrolnych.
Podręcznik składa się z trzech części. Pierwsza prezentuje podstawowe zagadnienia z dziedziny transportu. Cześć drugą poświęcono problematyce działalności spedycyjnej. Trzecia część to zbiór ćwiczen i przykładów odnoszących się do treści teoretycznych podręcznika.

Oddajemy do rąk uczniów i nauczycieli podręcznik "Zapasy i magazynowanie", który – taką mamy nadzieję – pomoże zgłębić problemy zarządzania zapasami w ramach przedmiotu gospodarka zapasami i magazynem w technikach i szkołach policealnych kształcących w zawodzie technik logistyk.

W 14 rozdziałach omówiono między innymi:

  • powody tworzenia i utrzymywania zapasów oraz ich rolę w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw,
  • elementy analizy i prognozowania popytu,
  • koszty uzupełniania, utrzymania, niedoboru i nadmiaru zapasu,
  • rola zapasu w kształtowaniu poziomu obsługi odbiorców,
  • zasady określania wielkości zapasu cyklicznego i zabezpieczającego,
  • podstawowe modele uzupełniania zapasów,
  • reguły zarządzania zapasami rozproszonymi,
  • zasady zarządzania zapasami grup asortymentów,
  • mierniki poziomu zapasów, a także wybrane koncepcje zarządzania zapasami.

Każdy rozdział rozpoczyna się krótką prezentacją omawianych w nim zagadnień. Treść rozdziału podzielona jest na kilka, czasem kilkanaście podrozdziałów, przedstawiających odrębne zagadnienia. Części te kończą się zazwyczaj kilkoma prostymi pytaniami kontrolnymi. Każdy rozdział kończy się krótkim podsumowaniem jego treści oraz zestawem zadań i testów do samodzielnego rozwiązania. Na końcu umieszczono też tablice przydatne w rozwiązywaniu zadań. Treść poszczególnych rozdziałów jest ilustrowana przykładami, mającymi ułatwić przyswajanie kolejnych partii materiału

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia