W dniach 19-20 sierpnia 2009r. na zaproszenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie zespół pracowników Ośrodka oraz nauczycieli średnich szkół zawodowych i Wyższej Szkoły Logistyki pracował nad zmianami podstaw programowych kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Dzięki nim wkrótce będzie możliwa nowelizacja programów nauczania w tych zawodach, co postulowali nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół policealnych współpracujących z Wyższą Szkołą Logistyki.

Zaproszenie do udziału w pracach nad zmianami podstaw programowych skierowane do Wyższej Szkoły Logistyki z rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej jest efektem realizowanego od 2007 r. przez Wyższą Szkołę Logistyki programu „WSL DLA SZKÓŁ ŚREDNICH”. Dostrzegając problemy z jakimi borykają się nauczyciele kształcący w zawodach technik logistyk i technik spedytor, poznańska uczelnia zorganizowała Forum Nauczycielskie. Konferencja ta pozwoliła określić kierunek zmian zmierzający do poprawy jakości kształcenia w szkołach o tym profilu i stała cię corocznym spotkaniem porządkującym dotychczasowe prace w tym zakresie. Wspólnie z Instytutem Logistyki i Magazynowania oraz nauczycielami szkół średnich WSL opracowała cykl podręczników dla szkół, powołała do życia studia podyplomowe z logistyki dla nauczycieli, zaczęła organizować materiały dydaktyczne przydatne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, uruchomiła program wycieczek pokazujących logistykę od kuchni. Stworzono także zespoły warsztatowe w skład których weszli nauczyciele szkół kształcących w zawodach technik logistyk i technik spedytor, a także wykładowcy akademiccy Wyższej Szkoły Logistyki. Zespoły te wypracowały propozycje zmian w programach nauczania tych zawodów, które wraz z uwagami recenzentów poprzedniej podstawy programowej stały się przyczynkiem zmian.

Informacja o przygotowanych propozycjach zmian w programach nauczania została przekazana do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które skierowało sprawę do Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU). Jest to organ podległy MEN, zajmujący się zmianami w zakresie edukacji zawodowej w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce. KOWEZiU opracowuje m.in. standardy kwalifikacji zawodowych, podstawy programowe i programy nauczania.

Powołano zespół, który w dniach 19-20 sierpnia 2009r. pracował nad zmianami w podstawie programowej kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor. W jego skład weszli:

 • Elżbieta Hejłasz (KOWEZiU)
 • Kazimiera Tarłowska (KOWEZiU)
 • Leszek Jóźwik (nauczyciel z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim)
 • Agnieszka Krupa (nauczyciel z Zespołu Szkół nr 23 we Wrocławiu)
 • Marek Stanisławski (nauczyciel z Powiatowego Zespołu nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu)
 • Alina Hajdamowicz (nauczyciel z Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu)
 • dr inż. Piotr Cyplik (wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki)
 • dr Maciej Stajniak (wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki)

Osoby reprezentujące KOWEZiU były odpowiedzialne za zgodność prac ze standardem określonym przez MEN. Cenne były także ich uwagi w zakresie pisania tego typu dokumetów, gdyż w swoim dorobku miały ponad 130 wypracowanych podstaw programowych w różnych zawodach. Reszta zespołu odpowiadała za stronę merytoryczną. W tym miejscu należy zaznaczyć ogromny wkład nauczycieli, którzy z pasją użyczali swojej wiedzy i doświadczenia. Celem prac było uporządkowanie zapisów w podstawie programowej dla zawodów technik logistyk i technik spedytor, co z kolei pozwoli na wprowadzenie postulowanych przez środowisko nauczycielski zmianę samego programu nauczania. Wyodrębniono dwa zespoły robocze, zajmujące się poszczególnymi zawodami.

„Podstawa programowa zawodu technik spedytor była tak skonstruowana, że właściwie absolwent szkoły o tym profilu jest bardziej ekonomistą niż spedytorem, a zatem zmiany są konieczne – podkreśla dr inż. Piotr Cyplik – Nasza praca to początek drogi prowadzącej do zmiany kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Kolejnym krokiem będzie nowelizacja programów kształcenia z uwzględnieniem uwag nauczycieli wypracowanych na warsztatach WSL i wpisujących się w nową podstawę programową.”

W efekcie dwudniowych prac wypracowano następujące zmiany dotyczące zawodów technik logistyk i technik spedytor: uporządkowanie słownictwa, uporządkowanie kwalifikacji absolwenta, znowelizowanie wymagań dotyczących wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego, uwzględnienie uwag recenzentów dotyczących starej podstawy programowej,dostosowanie podstawy programowej do nowego wzorca ministerialnego.

Do końca września obie podstawy programowe mają przybrać kształt oficjalnego dokumentu. Prawdopodobnie zostanie on wprowadzony w życie od roku szkolnego 2010/2011. Dzięki zmianom podstaw programowych będzie możliwe wprowadzenie zmian w programach nauczania postulowanych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wszystko po to, aby przyszli absolwenci kierunków technik logistyk i technik spedytor byli lepiej przygotowani do pracy zawodowej w szeroko pojętej logistyce.

„Metoda jaką przyjęło Ministerstwo Edukacji Narodowej bardzo mnie cieszy, ponieważ zostało docenione zaangażowanie Wyższej Szkoły Logistyki, średnich i policealnych szkół zawodowych oraz ich nauczycieli w działania, których celem jest doskonalenie programów nauczania w zawodach logistycznych – mówi doc. dr inż. Ireneusz Fechner, Kanclerz WSL koordynujący współpracę uczelni ze szkołami średnimi - Prace jakie te środowiska wspólnie zrealizowały nie są marnowane, a zmiany wprowadzane przez MEN odpowiadają duchowi wypracowanych propozycji i odbywają się z udziałem ich twórców. Dodatkowym, jakże ważnym efektem dotychczasowych prac jest silna integracja szkół i środowisk nauczycielskich z naszą uczelnią wokół problematyki kształcenia logistycznego, jego jakości, metod i form oraz innowacyjnych działań, których celem jest wzrost atrakcyjności nauki. Przykładem innowacyjności jest Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna dla uczniów oraz program spotkań w Wyższej Szkole Logistyki, podczas których ciekawe wykłady praktyków logistyki łączone są ze zwiedzaniem przedsiębiorstw logistycznych, dzięki czemu uczniowie mają kontakt z materią swojego przyszłego zawodu.”


Na zdjęciu od lewej:

 • Marek Stanisławski (nauczyciel z Powiatowego Zespołu nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu)
 • Alina Hajdamowicz (nauczyciel z Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu)
 • dr Maciej Stajniak (wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki)
 • Elżbieta Hejłasz (KOWEZiU)
 • Agnieszka Krupa (nauczyciel z Zespołu Szkół nr 23 we Wrocławiu)
 • dr inż. Piotr Cyplik (wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki)
 • Leszek Jóźwik (nauczyciel z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim)
 • Kazimiera Tarłowska (KOWEZiU)

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia