Kapitał ludzki, uwarunkowania kulturowe procesów pracy i zarządzania, metody rekrutacji i selekcji, specyficzne zależności funkcjonowania organizacji przyszłości, a także role pracowników wydziałów zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach – to tylko niektóre zagadnienia omawiane w podręczniku prof. Andrzeja Wilka „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.

Książka - wydana przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki – przedstawia koncepcje, modele i metody zarządzania, wynikające z doświadczeń praktycznych i badań naukowych prowadzonych w Polsce i innych krajach.

W zamierzeniu autora ma to być podręcznik zarówno dla studentów, jak i osób poszerzających swą wiedzę i doskonalących umiejętności w trakcie pracy zawodowej.

Prof. Andrzej Wilk podziela pogląd Wiesława Kowalczewskiego, który pisze: „Europa, ze względu na swój silny rodowód kulturowy, wykształciła własny model zarządzania. Cechą charakterystyczną zarządzania w firmach europejskich jest rosnące znaczenie społecznej odpowiedzialności firm. Przedsiębiorstwa stawiają przed sobą własne cele, mające nie tylko charakter ekonomiczny, ale również społeczny”. Autor podziela również obawy prof. Kowalczewskiego o to, że w publikacjach z dziedziny nauk o zarządzaniu zbyt mały nacisk kładzie się na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa i kadry kierowniczej. Sprawia to, że młodym menedżerom, dążącym do szybkiego sukcesu finansowego brakuje wyczulenia na problemy społeczne i potrzeby swoich pracowników.

W trakcie pisania, autor starał się uwzględnić aktualny stan wiedzy, jak również własne przemyślenia i doświadczenia wyniesione z wieloletniej pracy zawodowej w charakterze konsultanta kierującego własną agencją, wykładowcy wyższych uczelni menedżerskich i pracownika instytutu naukowo-badawczego.

„Zarządzanie zasobami ludzkimi”
Autor: Andrzej Wilk
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Logistyki
ISBN: 978-83-622850-3-7
Liczba stron: 247
Cena: 43,00 zł

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia