Wyższa Szkoła Logistyki oraz firma L-Systems planują w ramach projektu "Wirtualne laboratoria - sukces innowacji" stworzyć innowacyjną metodę kształcenia z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w prowadzeniu laboratoriów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez opracowanie innowacyjnego narzędzia kształcenia – Wirtualne Laboratorium Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe (wirtualne LLSiM).

Wirtualne LLSiM przeznaczone będzie dla kierunku kształcenia technik logistyk w ramach zajęć z zakresu laboratorium logistyczno-spedycyjnego oraz laboratorium magazynowego. Doświadczenia ze stworzenia i uruchomienia wirtualnego LLSiM pozwolą na opracowanie uniwersalnego, powszechnie dostępnego i innowacyjnego modelu budowy WIRTUALNYCH LABORATORIÓW dla innych kierunków zawodowych.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz kryteriów naboru podmiotów zawiera prezentacja Power Point oraz Deklaracja uczestnictwa. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie wypełnionych deklaracji do 15 marca 2010 r. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny (61 850 47 75) lub mailowy ( bartosz.osmola@wsl.com.pl lub mateusz.michalski@wsl.com.pl ).

Załączona do niniejszej wiadomości Deklaracja uczestnictwa zawiera następujące korekty wobec dokumentu przekazanego w trakcie IV Forum Nauczycielskiego WSL (26 lutego 2010 r.) – jest to wynik uwzględnienia uwag nauczycieli (w tym przede wszystkim faktu, iż laboratorium magazynowe realizowane jest również na III roku zajęć):

- podpunkt A, kryterium 1 otrzymuje brzmienie: szkoła ramach kierunku technik logistyk będzie realizować w okresie styczeń – czerwiec 2011 r. jednocześnie laboratorium logistyczno - spedycyjne oraz laboratorium magazynowe, ZAMIAST: w roku szkolnym 2011/2012 w szkole prowadzony będzie kierunek technik logistyk na III i IV roku,

- podpunkt A, kryterium 4 otrzymuje brzmienie: szkoła w ramach uczestnictwa w projekcie przeprowadzi w roku szkolnym 2010/2011 w semestrze letnim (styczeń – czerwiec, okres trwania testu produktu): 45 godzin lekcyjnych z wykorzystaniem Wirtualnego Laboratorium Logistyczno - Spedycyjnego i Magazynowego w ramach przedmiotu laboratorium logistyczno – spedycyjne (w przypadku podziału klasy na 2 grupy laboratoryjne będzie to w sumie 90 godzin)*; 90 godzin lekcyjnych z wykorzystaniem Wirtualnego Laboratorium Logistyczno - Spedycyjnego i Magazynowego w ramach przedmiotu laboratorium magazynowe (w przypadku podziału klasy na 2 grupy laboratoryjne będzie to w sumie 180 godzin)*,

*(niewielkie odstępstwa od wskazanej liczby godzin będą możliwe w przypadku indywidualnego rozpatrzenia sytuacji każdej szkoły)

ZAMIAST: szkoła w ramach uczestnictwa w projekcie przeprowadzi w roku szkolnym 2010/2011 w semestrze letnim (styczeń – czerwiec, okres trwania testu produktu): 45 godzin lekcyjnych z wykorzystaniem Wirtualnego Laboratorium Logistyczno - Spedycyjnego i Magazynowego w ramach przedmiotu laboratorium logistyczno – spedycyjne na III roku zajęć, na kierunku technik logistyk (w przypadku podziału klasy na 2 grupy laboratoryjne będzie to  w sumie 90 godzin), 90 godzin lekcyjnych z wykorzystaniem Wirtualnego Laboratorium Logistyczno - Spedycyjnego i Magazynowego w ramach przedmiotu laboratorium magazynowe na IV roku zajęć, na kierunku technik logistyk (w przypadku podziału klasy na 2 grupy laboratoryjne będzie to w sumie 180 godzin),

- wprowadzone zostaje dodatkowe kryterium;p podpunkt A, kryterium 7: szkoła jest szkołą państwową dzienną (wymóg zapewnienia równego i darmowego dostępu do innowacji dla uczniów).

Prosimy w przypadku chęci wzięcia udziału w projekcie i spełnienia wszystkich kryteriów o przesłanie deklaracji na adres Wyższej Szkoły Logistyki. Deklaracja podejmowana jest na rzecz projektu, którego realizacja uzależniona jest od rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie ze środków unijnych – możliwy wynik konkursu: maj – czerwiec 2010 r. W przypadku nie otrzymania dofinansowania i rezygnacji z realizacji projektu w obecnej formie niniejsza deklaracja traci swoją moc. Jednocześnie niniejsza deklaracja stanowiąc zgłoszenie do procedury wyłonienia grupy 49 „szkół testujących” będzie obligować jedynie szkoły, które zaklasyfikują się do tej grupy – wyniki procedury wyłonienia grupy „szkół testujących” - pierwsza połowa marca 2010 r.

Wirtualne Laboratorium - prezentacja

Deklaracja przystąpienia

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia