Z uwagi na zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów, przedsiębiorstwa logistyczne muszą coraz szybciej reagować aby móc spełniać potrzeby nawet najbardziej wymagających odbiorców. Wymagania te wpływają również na konieczność dokonywania zmian w procesach logistycznych celem zapewnienia zadowalającego poziomu obsługi klienta. W wyniku takiej transformacji zmianie ulegają również wymagania względem pracowników realizujących procesy logistyczne. Kluczowe jest tutaj nabywanie nowych kompetencji które umożliwią egzekwowanie procesów wspieranych przez nowoczesne, często cyfrowe technologie. Odpowiedzią na te potrzeby może być właśnie projekt NEXTLOG, którego celem jest opracowanie innowacyjnych, międzynarodowych ram kształcenia, które znacznie poprawią wiedzę i umiejętności uczelni wyższych, do tworzenia bardziej zorientowanych na rynek pracy programów nauczania w zakresie cyfrowej, inteligentnej i zrównoważonej logistyki (digital, intelligent and sustainable logistics - DISL), zmniejszając bariery w tej dziedzinie.

Pierwszy etap projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ wkracza w decydującą fazę. Przeprowadzone w ramach niego badania ankietowe zostały skierowane do przedsiębiorstw działających na polskim rynku, nauczycieli akademickich jak i studentów m.in. Wyższej Szkoły Logistyki. Celem badań było dokonanie oceny poziomu istotności umiejętności i wiedzy w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, a także zweryfikowanie jaką rolę w ramach współczesnego zarządzania procesami łańcucha dostaw pełnią kompetencje w zakresie cyfrowej, inteligentnej i zrównoważonej logistyki.

Badania ankietowe zostały wsparte analizą SWOT, która w sposób jednoznaczny wskazała na mocne strony WSL, jak i szanse jakie można dostrzec w ramach rozwoju programów nauczania. Do największych zalet Naszej Uczelni zaliczyć można m.in. dużą kompleksowość obecnych programów kształcenia, w szczególności względem analitycznych obszarów nadzoru/monitorowania zapasów, dostaw, produkcji, sprzedaży, procesu łańcucha dostaw. Umiejętności te są nabywane przez Studentów Wyższej Szkoły Logistyki dzięki zajęciom prowadzonym przez praktyków biznesu, a także szerokiej ofercie staży i praktyk studenckich. Absolwentów WSL cechuje również wysoki poziom kompetencji miękkich, takich jak umiejętność pracy w grupie, komunikacji czy zarządzania zespołem. Wśród szans rozwoju dostrzeżono między innymi wysoki stopień zainteresowania ze strony studentów przedmiotami powiązanymi z DISL, wzrost zapotrzebowania przedsiębiorstw na zatrudnienie pracowników posiadających szeroki wachlarz kompetencji, w tym kompetencji związanych z cyfrową, inteligentną oraz zrównoważoną logistyką. Dodatkowo do szans rozwoju dla WSL zaliczyć można wzrost zainteresowania kandydatów na studentów kierunkami obejmującymi przedmioty, których efekty kształcenia pokrywają się z założeniami DISL, pozwalając tym samym wzmocnić pozycję Uczelni na rynku względem ośrodków konkurencyjnych. Przeprowadzona analiza wskazała również potencjalne zagrożenia wdrożeniowe, do których zaliczyć można brak odpowiednio zaawansowanych technologii, laboratoriów czy właściwie przygotowanych programów nauczania. Zagrożenia te wynikać mogą również z braku efektywnego wykorzystania dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych, mogących przyczynić się do lepszego pokrycia wymagań pracodawców względem absolwentów uczelni wyższych w całym kraju.

Rezultaty projektu NEXTLOG pozwolą na pokrycie luki jaka identyfikowalna jest pomiędzy kompetencjami absolwentów a wymaganiami pracodawców, z uwzględnieniem przedmiotów pokrywających się z założeniami DISL.

Równolegle badania prowadzone są również przez wszystkich partnerów projektu, tj.:

  • Uniwersytet Łódzki,
  • Hellenic Development City Network, Grecja,
  • DOMEL, Słowenia,
  • University of Maribor, Słowenia,
  • South-East European Research Centre (SEERC), Grecja.

Rezultaty badań zostaną w kolejnym etapie projektu zagregowane celem opracowania innowacyjnych programów nauczania w zakresie cyfrowej, inteligentnej i zrównoważonej logistyki. Kolejne informacje już wkrótce!

Po więcej szczegółów dotyczących projektu NEXTLOG zajrzyjcie na stronę internetową: https://nextlog-project.eu

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia