kurs językowy

W trosce o rozwój kompetencji językowych studentów Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu Biuro Praktyk i Karier Zawodowych WSL oraz Studium Języków Obcych przyjęło propozycję firmy Szkoleniowiec Sp. z o.o., kierowaną do studentów Uczelni, udziału w projekcie „Rozwiąż swój język. Szkolenia podnoszące kompetencje językowe osób z Wielkopolski”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kursy rozpoczęły się w roku akademickim 2013/14 (semestr letni), a zakończone zostały w bieżącym roku akademickim wraz z końcem semestru zimowego. Zainteresowanie uczestnictwem w proponowanym przedsięwzięciu wyraziło 17 studentów, w tym 12 osób w zakresie języka niemieckiego oraz 5 osób w zakresie j. angielskiego. Po przeprowadzeniu testów wstępnych, kursantów zakwalifikowano do grup szkoleniowych, odpowiadających poziomowi posiadanych kompetencji językowych. Kurs języka niemieckiego został zorganizowany w WSL, na poziomie A1/A2. Po zakończeniu I semestru nauki prowadzący: dr Mateusz Wiliński oraz dr Karol Górski, przeprowadzili test sprawdzający zdobytą przez kursantów wiedzę oraz dokonali indywidualnej oceny każdego z uczestników kursu pod względem poczynionych postępów oraz dalszej edukacji. Zgodnie z założeniami projektu, pod nadzorem niezależnej, powołanej przez firmę Szkoleniowiec Sp. z o.o., komisji egzaminacyjnej, przeprowadzony został końcowy egzamin zewnętrzny. Osoby, które zdały egzamin końcowy otrzymały dodatkowo certyfikat ukończenia kursu dokumentujący znajomość języka na określonym poziomie - A2 lub B2 -, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, co leżało u założenia przedsięwzięcia i stanowiło cel projektu szkoleniowego.

Tym samym absolwenci kursu zdobyli kluczową w logistyce umiejętność – znajomość języka obcego, która przyda im się z pewnością w każdego rodzaju aktywności zawodowej.

files/aktualnosci2015/2015_03_15_zakonczenie_kursu_niemieckiego.jpg

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia