Podniosła atmosfera. Znaczący goście. Tłum studentów. Tak w sobotę 6 października nowy Rok Akademicki zainaugurowała Wyższa Szkoła Logistyki. Uczelnia przyjęła na pierwszy rok studiów rekordową liczbę 1240 kandydatów!

„Jak rola, chociaż żyzna, nie może być płodna bez uprawy, tak duch bez nauki” – cytując słowa Cycerona mówił Rektor WSL prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski podkreślając wagę procesu kształcenia.

Inaugurację uświetniło przyznanie nagród dla wyróżniających się pracowników i studentów WSL. Firma Prologis nagrodziła najlepszą absolwentkę uczelni. Po raz pierwszy przyznano efektowne statuetki WSL dla najlepszych absolwentów studiów licencjackich (dziennych i zaocznych) oraz magisterskich. Rektor wręczył także liczne nagrody książkowe i listy gratulacyjne.

„Na pierwszy rok studiów przyjęliśmy  1240 studentów. Nowy rok akademicki rozpocznie 3020 studentów w tym 2280 na studiach licencjackich i  740 na magisterskich studiach uzupełniających” – mówił Rektor WSL prof. Korzeniowski.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości – Wojewoda Wielkopolski Tadeusz Dziuba, rektorzy i dziekani wielu uczelni z Poznania i Wrocławia, prezesi kilkudziesięciu firm, z którymi współpracuje WSL, grono profesorów i innych pracowników naukowo-dydaktycznych, a także bardzo wielu studentów.

WSL bardzo dynamicznie się rozwija. W minionym roku akademickim uczelnia osiągnęła znaczące wyniki w wielu obszarach działania. Wzrósł potencjał kadrowy uczelni, rozwinięto działalność naukowo – badawczą i wydawniczą, zwiększyła się liczba studentów. Usprawniono system zarządzania szkołą między innymi poprzez stworzenie platformy elektronicznej. Wzrosły zbiory biblioteki, znacząco polepszyły się warunki studiowania. Rozwijano system pomocy materialnej dla studentów zarówno trybu stacjonarnego, jak i niestacjonarnego w postaci stypendiów socjalnych, stypendiów za wyniki w nauce, a także za osiągnięcia sportowe.

W ubiegłym roku uruchomiono także elektroniczną wypożyczalnię oraz stworzono możliwość rezerwowania i zamawiania książek poprzez Platformę Internetową. Udostępniono też katalog poprzez stronę WWW, co pozwala osobom spoza uczelni na swobodne przeglądanie zasobów. Pozycja i rozwój uczelni wymagają aktywnych kontaktów i współpracy z zagranicą. Miniony rok akademicki w WSL był okresem intensywnych prac ukierunkowanych na rozwijanie kontaktów zagranicznych. W ramach kilkuletniej już współpracy z Technische Fachhochschule Wildau koło Berlina w minionym roku akademickim kolejni absolwenci uzyskali podwójny dyplom z obszaru logistyki. WSL poszerzyła także współpracę w zakresie wymiany studentów i wykładowców, a także wspólnych projektów badawczych z uczelniami z Czech, Słowacji, Rosji i Finlandii.

Wyższa Szkoła Logistyki z sukcesem kończy prace nad realizacją międzynarodowego projektu  NEDLOG „Nowoczesna Edukacja dla Logistyki”, którego jest koordynatorem. Projekt realizowany wspólnie z partnerami z Polski, Niemiec, Czech i Węgier dotyczy stworzenia modułów dydaktycznych opartych o  konwencję nauczania na odległość za pośrednictwem Internetu.

W minionym roku akademickim realizowano 16 prac badawczych z czego 11 zakończono. Wartym podkreślenia jest fakt przyznania w 2007 roku Wyższej Szkole Logistyki dotacji na finansowanie badań w ramach działalności statutowej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Finansowanie takie przyznano zaledwie kilku polskim niepublicznym uczelniom wyższym.

Bardzo istotna dla uczelni także współpraca z krajowymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi, dystrybucyjnymi, informatycznymi i logistycznymi oraz z instytucjami i szkołami, które umożliwiają studentom odbywanie praktyk zawodowych.

Inaugurując rok akademicki 2007/2008 Wyższa Szkoła Logistyki rozpoczyna siódmy rok działalności, kształcąc na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych.

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia