Wojsko, policja, straż miejska, straż pożarna i … Wyższa Szkoła Logistyki. Tak w skrócie podsumować można III Konferencję Logistyczną przy Zespole Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim (25.03.2011). Skąd takie połączenie? Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była bowiem „Logistyka w służbach mundurowych”. WSL reprezentowali: płk dr inż. Witold Terechowicz (oficer Wojska Polskiego w Sztabie Generalnym w Warszawie i wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki) oraz Wojciech Zalewski, rzecznik prasowy uczelni.

Organizatorzy konferencji chcąc zwrócić słuchaczom uwagę na wojskowy rodowód logistyki jednocześnie wyszli naprzeciw potrzebom młodzieży, która stoi przed decyzją wyboru przyszłego miejsca pracy, bądź kontynuowania nauki w uczelni wyższej. Młodzież - często zainteresowana związaniem swojej przyszłości z pracą w służbach mundurowych - bardzo uważnie wysłuchała wystąpień przedstawicieli wojska, straży pożarnej, policji, straży miejskiej.

Konferencję witając gości otworzyła dyrektor szkoły Janina Grzecznowska. Pierwszy prelegent  płk dr inż. Witold Terechowicz - oficer WP w Sztabie Generalnym w Warszawie oraz wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu - wprowadził uczestników konferencji w zagadnienia logistyki wojskowej. Wykład Pana pułkownika, niezwykle interesujący i urozmaicony licznymi zdjęciami oraz ciekawostkami dotyczącymi misji wojskowych poza granicami kraju wzbudził duże zainteresowanie.

Drugim prelegentem był podinspektor Mirosław Kędziora, naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki  Wojewódzkiej Komendy Policji w Gorzowie Wlkp. O tym, że przepływ informacji odgrywa wielką rolę w logistyce - także i w policyjnej - nikogo nie trzeba było przekonywać. Podinspektor Kędziora przedstawił urządzenia i środki łączności, które wykorzystywane są do przekazywania informacji w Policji lubuskiej.

Następnie wystąpiła st. kapitan Magdalena Popiel, zastępca Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko - Technicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Pani kapitan przedstawiła w interesujący sposób jak działa Krajowy - System Ratowniczo - Gaśniczy na terenie powiatu gorzowskiego.

Szczegóły logistyki wojskowej przedstawił Szef Logistyki  17. Wielkopolskiej Zmechanizowanej Brygady z Międzyrzecza major Henryk Pietruszka. Kontynuując temat logistyki wojskowej kolejny prelegent podpułkownik dyplomowany Lucjan Jopkiewicz - Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim przedstawił jak logistycznie rozwiązany jest nabór do wojska.

Z ciekawością  uczestnicy konferencji wysłuchali prelekcji Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Gorzowie - Andrzeja Jasińskiego.  Pan Jasiński w interesujący sposób przedstawił zgromadzonym środki techniczne jakimi podczas wykonywania swych ustawowych obowiązków posługują się funkcjonariusze straży miejskiej.

W konferencji udział wzięła Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim dr Maja Kiba - Janiak.  W sposób interesujący opowiedziała o zintegrowanym przepływie informacji na przykładzie Centrum Mobilizacyjnego w Londynie.

Jako ostatni prelegent wystąpił rzecznik prasowy i wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki Wojciech Zalewski. Nawiązując do kilkakrotnych wizyt w gorzowskiej szkole p. Zalewski zauważył duży potencjał jakim dysponuje Zespół Szkół Mechanicznych. To właśnie z Mechanika wywodzi się wiele osób zajmujących wysokie stanowiska i pełniących odpowiedzialne funkcje społeczne. Wojciech Zalewski w swym wystąpieniu przedstawił uczestnikom konferencji również ogromny potencjał jakim dysponuje Wyższa Szkoła Logistyki i Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, który jest założycielem WSL.  Na zakończenie  W. Zalewski przedstawił wiele postaci, które zajmują odpowiedzialne stanowiska i sprawują kierownicze funkcje, a wywodzą się z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

Instytucje i placówki, które uczestniczyły w konferencji zorganizowały w holu szkoły swoje stanowiska. Uczniowie mogli na nich zapoznać się z różnego rodzaju sprzętem wykorzystywanym w wojsku, policji, straży pożarnej czy też w straży miejskiej. Opiekunowie stoisk chętnie odpowiadali na pytania dotyczące pracy w poszczególnych służbach mundurowych. Dużym zainteresowaniem cieszył się ustawiony na boisku szkolnym wóz policyjny wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt wykorzystywany w pracy  policjantów. Po zakończeniu konferencji goście zaproszeni zostali na wojskową grochówkę.

„Konferencje w Mechaniku są kapitalne! – dodał Wojciech Zalewski z WSL – Tematyka co roku jest niezwykle ciekawa, dobór praktyków logistyki, którzy dzielą się swoją wiedzą – imponujący. Na uwagę zasługuje pasja, z jaką p. Piotr Kruk (nauczyciel Mechanika) organizuje te konferencje, a także klimat panujący w tej szkole. Od dyrekcji, poprzez nauczycieli, na uczniach kończąc – wszędzie odczuwa się fantastyczną atmosferę sprzyjającą nauce. W takich szkołach warto się uczyć!” – podsumował.

Konferencja logistyczna w ZSM odbyła się już po raz trzeci. Dwa lata temu tematem przewodnim była „Logistyka w regionie lubuskim”, w ubiegłym roku „Ekologistyka”, a w tym roku: „Logistyka w służbach mundurowych”. W konferencji wzięli udział uczniowie z Zielonej Góry, Kostrzyna nad Odrą, Nowej Soli, Zespołu Szkół Odzieżowych, Zespołu Szkół Gastronomicznych, uczniowie  z klasy strażackiej Liceum Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, uczniowie z klasy wojskowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. Honorowym patronatem objął ją Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Pan Tadeusz Jędrzejczak. Koordynatorem całego przedsięwzięcia był nauczyciel logistyki w Zespole Szkół Mechanicznych p. Piotr Kruk.

Konferencja była jednym z działań realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych projektu „Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia