Czy praca dyplomowa może ułatwić start na rynku pracy? Coraz więcej studentów i doktorantów, opierając się na tym przekonaniu, decyduje się na wybór praktycznego tematu swojej „magisterki”. Dobrym rozwiązaniem jest też pisanie pracy na zlecenie konkretnej firmy, dzięki czemu można wykorzystać w praktyce wiedzę nabytą w trakcie studiów.

Pisanie prac dyplomowych na temat interesujący konkretne przedsiębiorstwo to obecnie raczkujący obszar współpracy nauki i biznesu. A jest to przecież model obopólnych korzyści: dla młodych osób to szansa na praktyczne przetestowanie ich wiedzy oraz zaprezentowanie swoich pomysłów. Dla przedsiębiorcy to droga do współpracy z potencjalnym pracownikiem i pozyskania innowacji wprost z uczelni.

Idea ta przyświeca organizatorom konkursu na zamawiane prace dyplomowe, skierowanego do studentów, absolwentów i doktorantów wielkopolskich uczelni. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorzy konkursu czekają na prace licencjackie, magisterskie i inżynierskie, które zostały (lub zostaną) obronione między 1 października 2011 roku, a 30 czerwca 2013 roku i których temat odnosi się do konkretnego przedsiębiorstwa z Wielkopolski. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, których wyniki przyczyniają się do wzrostu innowacyjności i rozwoju wielkopolskich firm.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą składać dokumenty aplikacyjne do 15 lipca br. Zgłaszać można się osobiście, w Departamencie Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (II piętro), lub drogą pocztową, kierując dokumenty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki, ul. Przemysłowa 46, 61-541 Poznań.

Dla 5 najlepszych prac wyłonionych przez Kapitułę Konkursu przewidziano równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 9.700,00 zł brutto. Najlepsza prezentacja wyłoniona przez Kapitułę Konkursu otrzyma dodatkową nagrodę w wysokości 1.500,00 zł brutto.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: www.scitt.paip.pl/konkurs.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii to stworzony przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) model wsparcia innowacji studentów i doktorantów, wykorzystujący obecny potencjał uczelni i instytucji otoczenia biznesu (np. inkubatorów przedsiębiorczości, centrów transferu technologii). SCITT ma być alternatywną formą pomocy dla młodych twórczych ludzi z wielkopolskiego środowiska naukowego. Zakłada on poprawę relacji pomiędzy instytucjami wspierającymi biznes a studentami i doktorantami jako pomysłodawcami innowacji. Studenci i doktoranci będą mogli pozyskać realne wsparcie w testowaniu swoich pomysłów. Wystarczy, że zgłoszą się do tzw. Menadżerów Innowacji, którzy stacjonują na kilku wielkopolskich uczelniach.

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia