Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO
nr 3/10/2013/LKGONW
z dnia 29.10.2013 r

Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) informuje o wykreśleniu z zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/10/2013/LKGONW w sprawie instalacji i konfiguracji oprogramowania serwera zapewniającego funkcjonowanie Wirtualnej Platformy Systemów Biznesowych wszczętego na potrzeby realizacji projektu pt. „Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy – wdrożenie programu rozwojowego  potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość” (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) zapisu Punktu  4. Podpunkt 2. Podpunkt c, trzeci myślnik  „specyfikacja oferowanego oprogramowania w formie, jaką dysponuje dany Oferent (Zamawiający nie jest w stanie narzucić wszystkim oferentom jednej formy opisu, ze względu na złożoność tego rodzaju specyfikacji oraz fakt, iż większość produktów już posiada takie specyfikacje); specyfikacja ta musi jednak obowiązkowo umożliwiać potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań dla przedmiotu zamówienia opisanych w punkcie 2 niniejszego zapytania ofertowego” Oznacza  to że oferent nie dołącza do oferty Specyfikacji oferowanego oprogramowania”

Niniejsza informacja zostaje rozesłana w dniu dzisiejszym również drogą mailową do wszystkich podmiotów do których Zamawiający wysłał zapytanie ofertowe. 

Treść zapytania: www.wsl.com.pl/aktualnosci/trzecie-zapytanie-ofertowe-na-potrzeby-projektu-logistyka-krwioobiegiem-gospodarki-opartej-na-wiedzy

 

Projekt pt.: Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy – wdrożenie programu rozwojowego  potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość
Numer projektu: POKL.04.03.00-00-209/12
Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-POKL.04.03.00-00-209/12-00 z dnia 16.09.2013 r.

Źródło finansowania:
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet: 
IV Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie: 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020
Dodatkowe informacje dot. źródła finansowania projektu: www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.ncbir.pl

www.efs.gov.pl

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia