Czy EURO 2012 jest szansą dla Poznania? Czy Poznań jest przygotowany do organizacji takiego wydarzenia? Na te i wiele innych pytań odpowiada doc. dr Zbyszko Pawlak, Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Wywiad został przygotowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania. Zachęcamy do przeczytania artykułu.

Przygotowania do EURO 2012 trwają w Poznaniu już od dawna. Wkrótce nastąpi uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego. Czy Poznań jest przygotowany do organizacji takiego wydarzenia zapytaliśmy Zbyszko Pawlaka, Dziekana Wydziału Zarządzania i Logistyki Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

- Jakie działania w obszarze logistyki miejskiej powinien Poznań wdrożyć w związku z organizacją EURO 2012?

Dla kompleksowej odpowiedzi na to pytanie podstawowe znaczenie ma określenie terminu oraz ilości rozgrywanych meczy. Według aktualnych informacji UEFA, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012 odbędą się pomiędzy 08 czerwca a 01 lipca 2012 roku a Poznań (wraz z Wrocławiem) będzie miejscem spotkań eliminacyjnych jednej z grup. W każdym z tych miast rozegrane zostaną po trzy mecze (w okresie od 09 do 20 czerwca), co będzie wiązało się z przyjazdem i przemieszczeniami kibiców poszczególnych drużyn a to oznacza poważne wyzwania w obszarze logistyki miejskiej aglomeracji Poznania.

Za najbardziej istotne z wyjściowego punktu widzenia uznaję maksymalne odciążenie miasta poprzez wstrzymanie w tym okresie organizacji jakichkolwiek imprez masowych np. targów i kongresów oraz wcześniejsze zakończenie zajęć (lub wprowadzenie przerwy) w szkołach i na uczelniach. W dniach rozgrywania meczy proponowałbym wprowadzenie od godz. 14.00 zakazu wjazdu do miasta samochodów z obcymi rejestracjami – z jednoczesnym kierowaniem (tych z kibicami) na utworzone w tym celu na rogatkach Poznania parkingi buforowe. Z parkingów tych należałoby uruchomić wahadłowe linie autobusowe do stadionu. Na około cztery godziny przed meczem i do mniej więcej dwóch godzin po jego zakończeniu, w strefie przyległej stadionu oraz na kilku głównych ciągach komunikacyjnych miasta wskazane byłoby wprowadzenie specjalnej organizacji ruchu - wykorzystując chociażby doświadczenia wprowadzane w ciągu komunikacyjnym ulicy Grunwaldzkiej (wraz z wykorzystaniem dodatkowo tramwajów i autobusów) – podobnie jak w okresie Wszystkich Świętych. Ważne węzły transportowe miasta powinny być również w tym okresie powiązane specjalnymi liniami autobusowymi ze stadionem i być wyposażone w jasne, przejrzyste i wielojęzyczne źródła informacji dla przybyłych (punkty informacyjne, broszury informacyjne, odpowiednie służby np. medyczne). Wskazane byłoby ponadto utworzenie punktu koordynującego zapotrzebowanie logistyczne transportu, zarówno dla kibiców spoza miasta, jak i tych przebywających już w mieście.

Bardzo istotne będzie logistyczne zabezpieczenie kilkudniowych pobytów dla kibiców – głównie w zakresie bazy noclegowej. W tym zakresie aglomeracja Poznania spełnia wszelkie wymogi UEFA, z łączną ilością ponad 60 tys. miejsc w hotelach, pensjonatach oraz campingach, jak również około 40 tys. w kwaterach prywatnych. Tak naprawdę, to dopiero po losowaniu grup będzie wiadomo z jakich krajów przyjadą kibice. Niemców lub Włochów przyjedzie na pewno więcej niż na przykład Słowaków czy Estończyków. Różny będzie w związku z tym spodziewany poziom obciążenia wszystkich miejsc noclegowych a tym samym kongestii sieci komunikacyjnej całego regionu.

Należy się również liczyć z tym, że część kibiców przybyłych w rejon rozgrywek, nie będzie brała bezpośredniego udziału w widowisku, z powodu chociażby ograniczonej ilości biletów - jednak będzie chciała „oddychać” atmosferą miasta – organizatora meczu. Dla tych osób wskazane będzie utworzenie odpowiednich miejsc (placy), na których mogliby zbiorowo obserwować transmisję rozgrywek. W takim przypadku konieczne byłoby zapewnienie logistycznego zabezpieczenia takich miejsc.

- Co Pan sądzi o propozycji organizacji tzw. strefy kibica w centrum miasta, na przykład na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP)?

Poznań ma niewątpliwie bardzo dobre doświadczenia w zakresie organizacji imprez dla wielotysięcznych uczestników w oparciu o znajdującą się w centrum miasta infrastrukturę MTP. Wykorzystanie jej wydaje się możliwe dla organizacji oficjalnych imprez towarzyszących rozgrywkom np. konferencji prasowych a w ograniczonym zakresie również jako punktów tzw. zbiorowego żywienia, czy wspólnego oglądania transmisji. Specyfika wydarzenia jakim jest EURO 2012 wyklucza moim zdaniem jednak szersze jej wykorzystanie np. jako zbiorowej noclegowni, z uwagi na oczywiste trudności również w logistycznym opanowaniu zachowań kilkutysięcznej rzeszy kibiców będącej pod wpływem emocji - połączonych często ze wzajemną agresją, próbami wandalizmu i nadużywania alkoholu.

- Jak wykorzystać infrastrukturę logistyczną po zakończeniu EURO 2012?

Rola jednego z miast organizatorów rozgrywek, wprowadziła i zdynamizowała procesy w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w Poznaniu. Oprócz przebudowy miejskiego stadionu piłkarskiego – najbardziej istotnej na EURO 2012 inwestycji, do tych wiodących zaliczyłbym przede wszystkim odcinkową budowę tzw. trzeciej ramy komunikacyjnej, przebudowę i wspólne skomunikowanie głównego dworca kolejowego z autobusowym, zakup kilkudziesięciu nowych niskopodłogowych autobusów i tramwajów, oraz modernizację wielu węzłów transportowych i wylotowych tras komunikacyjnych z miasta np. w kierunku Wrocławia a także realizowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad tzw. zachodnią obwodnicę Poznania. Cała ta nowa lub zmodernizowana infrastruktura będzie z pewnością bardzo dobrze wykorzystana również po EURO 2012, ponieważ w dużej mierze stanowi uzupełnienie dotychczasowych zaległości inwestycyjnych miasta. W niektórych aspektach może nawet okazać się to niewystarczające z punktu widzenia dalszych perspektyw rozwoju aglomeracji Poznania np. rozbudowa lotniska.

*Zbyszko Pawlak - Specjalista z zakresu logistyki miejskiej, zarządzania miastem i środowiskiem oraz gospodarki przestrzennej. Nauczyciel akademicki a także autor wielu prac naukowych oraz kierownik i członek zespołów eksperckich (w tym również międzynarodowych), dotyczących rozwiązań dla praktyki gospodarczej.

Więcej na stronie: www.sugarlogistics.eu

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia