Na potrzeby realizacji projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji" (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wszczęta zostaje w dniu dzisiejszym (16.08.2010 r.) procedura zapytania ofertowego:
- ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2010/WL-SI w sprawie zakupu oprogramowania zgodnego z wymaganiami Zamawiającego

Powyższe zapytanie ofertowe ma na celu umożliwienie realizacji zadania 4 projektu: Budowa podstawy informatryczno-technicznej wirtualnego laboratorium logistyczno-spedycyjnego i magazynowego (LLSiM). Szczegółowe informacje dotyczące wszczętej procedury zawierają dołączone do niniejszej wiadomości pliki. Beneficjent (WSL) wszczyna niniejszą procedurę w celu prawidłowej realizacji projektu o numerze w KSI: WND-POKL.03.03.04-00-010/10 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, prawodawstwem unijnym oraz krajowym. Procedura wszczęta za wiedzą i współudziałem Partnera (L-Systems) w realizacji przedmiotowego projektu.

Zamawiający (WSL) wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone w dokumentacji (zapytanie ofertowe) kryteria. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie wskazanych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektownej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”.

Wszystkich zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu: zapoznania się z warunkami wyboru i następnie nadsyłanie ofert.

Zapytanie ofertowe ITSM WL-SI 16.08.2010

Zał.1 do zap. ofertowego ITSM WL-SI 16.08.2010

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia