Pomarańczowo-niebieskie barwy przybrała w dniach 9-10 lipca Aula UAM w Poznaniu. Wszystko za sprawą studentów Wyższej Szkoły Logistyki, którzy odebrali uroczyste absolutoria. Uczelniane mury opuściło 563 licencjatów i 424 magistrów, którzy z dumą i solidnym wykształceniem rozpoczynają swoją karierę w logistyce!

Władze Wyższej Szkoły Logistyki wyróżniły najlepszych absolwentów za wyniki w nauce oraz za sukcesy sportowe, działalność w kołach naukowych i samorządzie studenckim.

 

Najlepszymi absolwentami Wyższej Szkoły Logistyki w roku 2010 zostali:

  • Tamara Mądra – absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia
  • Jerzy Balcer – absolwent studiów niestacjonarnych I stopnia
  • Szymon Świekatowski – absolwent studiów stacjonarnych II stopnia
  • Róża Mierzwiak - absolwentka studiów niestacjonarnych II stopnia

Image Uroczystości miały wspaniałą oprawę. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zebrali się absolwenci, ich rodziny i przyjaciele, władze Wyższej Szkoły Logistyki, Senat Uczelni, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni WSL. „Dziś opuszczając mury naszej Alma Mater miejcie świadomość, że jesteście nadal częścią naszej wspólnoty akademickiej, pamiętajcie, że jesteście jej wychowankami, że w razie potrzeby my służymy Wam radą i pomocą – mówił do absolwentów wzruszony Rektor Wyższej Szkoły Logistyki, prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski. – Jestem przekonany, że swoją codzienną, sumienną, odpowiedzialną pracą, wiedzą, postawą, będziecie bronić dobrego imienia naszej Uczelni.”

Rok akademicki 2009/2010 był dla Wyższej Szkoły Logistyki kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju. Uczelnia otworzyła studia inżynierskie o specjalności „Inżynieria systemów logistycznych”. Wydano drukiem szereg podręczników akademickich związanych z realizowanym programem dydaktycznym Czasopismo naukowe „LogForum” znalazło swoje miejsce na mapie profesjonalnych czasopism naukowych w Polsce. W minionym okresie Wyższa Szkoła Logistyki realizowała szereg tematów badawczych oraz grantów z partnerami krajowymi i zagranicznymi, była współorganizatorem i organizatorem konferencji. Pracownicy Uczelni wygłosili kilkadziesiąt referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Opublikowano kilkaset artykułów w czasopismach naukowych. Biblioteka Wyższej Szkoły Logistyki powiększyła swoje zbiory stając się miejscem pracy dla wielu osób piszących prace licencjackie i magisterskie. Dużym osiągnięciem Wyższej Szkoły Logistyki było rozwijanie współpracy partnerskiej z przedsiębiorstwami zaliczanymi do liderów rynku oraz szkołami średnimi kształcącymi w zawodach: technik logistyk i technik spedytor. W minionym roku, Uczelnia zorganizowała II Ogólnopolską Olimpiadę Logistyczną, w której udział wzięło udział blisko 4 tysiące uczniów z całej Polski.

Image WSL stała się Uczelnią popularną. Wynika to z faktu, iż logistyka przeżywa ogromny rozkwit. Absolwenci tego kierunku są poszukiwani na rynku pracy i mają otwartą drogę do błyskotliwej kariery. Dostrzegają to również uczniowie szkół średnich, którzy garną się do zawodu logistyka i chcą kontynuować naukę w Wyższej Szkole Logistyki. W kończącym się roku akademickim w ramach programu współpracy z szkołami średnimi Uczelnię odwiedziła młodzież ze swoimi nauczycielami z ponad 30 szkół z całego kraju.

Wyższa Szkoła Logistyki jest pierwszą w Polsce uczelnią logistyczną. Ma najszerszą w kraju ofertę edukacyjną w zakresie logistyki, o czym świadczy ponad 40 przedmiotów związanych z logistyką. Ma także wsparcie merytoryczne i osobowe Instytutu Logistyki i Magazynowania – państwowej jednostki badawczo-rozwojowej – lidera w zakresie kreowania, upowszechniania i wdrażania do praktyki nowoczesnych rozwiązań w zakresie logistyki i elektronicznej gospodarki - inicjatora utworzenia Uczelni.

Z przekonaniem o profesjonalnym przygotowaniu zawodowym naszych świeżo upieczonych absolwentów życzymy im sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym, będąc spokojnymi o ich rynkowy sukces.

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia