Radość, szczęście, ulga i…tęsknota – takie emocje towarzyszyły świeżo upieczonym absolwentom Wyższej Szkoły Logistyki. W miniony weekend w auli uniwersyteckiej UAM odebrali oni uroczyste absolutorium.

Władze Wyższej Szkoły Logistyki wyróżniły najlepszych absolwentów za wyniki w nauce oraz za sukcesy sportowe, działalność w kołach naukowych i samorządzie studenckim. Uroczyste absolutoria z rąk Dziekana Wydziału Zarządzania i Logistyki doc. dr Zbyszko Pawlaka odebrało 569 licencjatów i 315 magistrów WSL.

Najlepszymi absolwentami Wyższej Szkoły Logistyki w roku akademickim 2007/2008 zostali:

  • Piotr Szydłowski – absolwent studiów stacjonarnych I stopnia (średnia ocen 4,63),
  • Hanna Walczak – absolwentka studiów niestacjonarnych I stopnia (średnia ocen 4,59),
  • Sylwia Majewska – absolwentka studiów niestacjonarnych II stopnia (średnia ocen 4,76)

Uroczystości miały wspaniałą oprawę, albowiem tradycją uczelni jest świętowanie absolutorium w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z udziałem absolwentów, ich rodzin i przyjaciół, władz uczelni, senatu i nauczycieli akademickich. Towarzyszyły im tłumy uczestników i życzliwe zainteresowanie mieszkańców Poznania, których przez dwa dni informował o uroczystościach Wyższej Szkoły Logistyki transparent zawieszony na frontonie auli uniwersyteckiej.

Rok akademicki 2007/2008 był dla Wyższej Szkoły Logistyki kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju. Uczelnia uzyskała zgodę na uruchomienie nowego kierunku studiów: „ekonomia” oraz wprowadziła nową specjalność „ekonomika transportu”. Rozwinęła bazę laboratoryjną i we współpracy z czołowymi firmami informatycznymi uruchomiła w laboratoriach szereg zajęć z wykorzystaniem systemów informatycznych wspierających zarządzanie procesami i operacjami logistycznymi.

W minionym okresie wydawnictwo uczelni wydało drukiem nowe podręczniki akademickie nawiązujące bezpośrednio do realizowanych programów dydaktycznych, napisane przez wykładowców uczelni. W tym samym czasie Wyższa Szkoła Logistyki prowadziła badania naukowe realizując szereg oryginalnych tematów badawczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi, a także była współorganizatorem i organizatorem konferencji naukowych i seminariów. Pracownicy uczelni wygłosili kilkadziesiąt referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Opublikowali kilkaset artykułów w czasopismach naukowych. Równie aktywni byli studenci, którzy nie tylko prezentowali swoje osiągnięcia na różnych konferencjach naukowych, ale zorganizowali dwie ogólnopolskie konferencje studenckich kół naukowych: „Logistyka miejska” i „Logistyka w sporcie”. Byli także organizatorami warsztatów szkoleniowych w ramach własnego autorskiego programu „LogMeeting”, podczas których rozwijali umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Ponadto we współpracy ze studentami Politechniki Poznańskiej zorganizowali doroczną konferencję Międzynarodowe Forum Młodych logistyków.

Biblioteka Wyższej Szkoły Logistyki powiększyła swoje zbiory o ponad 2000 woluminów, a studenci i nauczyciele mają dostęp do ponad 150 czasopism naukowych w wersji elektronicznej z całego świata. W kończącym się roku akademickim studenci mieli także niepowtarzalną okazję spotkań z menedżerami i członkami najwyższego kierownictwa firm współpracujących z Wyższą Szkołą Logistyki takimi jak: Prologis, IKEA, Panopa Logistic Polska, z którymi mogli rozmawiać o aktualnych rynkowych uwarunkowaniach działalności logistycznej i jej perspektywach.

WSL stała się uczelnią popularną. Wynika to z faktu, iż logistyka przeżywa ogromny rozkwit. Absolwenci tego kierunku są poszukiwani na rynku pracy i mają otwartą drogę do błyskotliwej kariery. Dostrzegają to również uczniowie szkół średnich, którzy garną się do zawodu logistyka i chcą kontynuować naukę w Wyższej Szkole Logistyki. W kończącym się roku akademickim w ramach programu współpracy z szkołami średnimi uczelnię odwiedziła młodzież ze swoimi nauczycielami z ponad 20 szkół z całego kraju.

Taką jest pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna. Ma najszerszą w kraju ofertę edukacyjną w zakresie logistyki, o czym świadczy ponad 40 przedmiotów, w ramach których jest wykładana. Ma także wsparcie merytoryczne i osobowe Instytutu Logistyki i Magazynowania – państwowej jednostki badawczo-rozwojowej – lidera w zakresie kreowania, upowszechniania i wdrażania do praktyki nowoczesnych rozwiązań w zakresie logistyki i elektronicznej gospodarki - inicjatora utworzenia uczelni i jej założyciela.

Z przekonaniem o profesjonalnym przygotowaniu zawodowym naszych świeżo upieczonych absolwentów życzymy im sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym, będąc spokojnymi o ich rynkowy sukces.

Galeria zdjęć dla studiów stacjonarnych I stopnia ZOBACZ GALERIĘ

Galeria zdjęć dla studiów niestacjonarnych I stopnia ZOBACZ GALERIĘ

Galeria zdjęć dla studiów niestacjonarnych II stopnia ZOBACZ GALERIĘ

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia