Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Andrzejem Korzeniowskim, Rektorem Wyższej Szkoły Logistyki

Tomasz Janiak: Panie Rektorze, mija 19 lat od daty utworzenia Wyższej Szkoły Logistyki. Dziś poznańska uczelnia jest rozpoznawalną marką - nie tylkow środowisku akademickim Poznania, ale również w skali całego kraju.

Andrzej Korzeniowski: Przez niemal dwie dekady wykształciliśmy całą generację logistyków. Wielu z nich jest obecnie menedżerami wysokiego szczebla, cenionymi specjalistami, którzy współkształtują wizerunek branży w naszym kraju i inspirują kierowane przez siebie zespoły specjalistów do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. W tym roku akademickim naukę na pierwszym roku studiów rozpoczęło 920 studentów oraz 235 słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich mamy ok. 100 studentów z Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu i z Niemiec. Wielu młodych adeptów logistyki zdecydowało się na WSL jako uczelnię pierwszego wyboru. Dużą wagę przykładamy również do kształcenia podyplomowego. W minionym roku akademickim uruchomiliśmy siedem edycji studiów podyplomowych, w tym pojednej z zakresu logistyki, transportu i spedycji i menedżera logistyki oraz trzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Łącznie na studiach podyplomowych i MBA studiowało 230 słuchaczy. Z dużym powodzeniem rozwijamy studia dualne ze specjalnością International Logistics. Dzięki współpracy z liderami branży TSL oraz wsparciu finansowemu NCBiR wprowadzamy unikatowe programy studiów dualnych licencjackich oraz magisterskich. O jakości kształcenia świadczy przyznanie kierunkowi Logistyka wyróżniającej oceny przez Polską Komisję Akredytacyjną, najważniejszego niezależnego organu prowadzącego audyt merytorycznej działalności wyższych uczelni w Polsce. Takiej oceny na tym kierunkunie uzyskała dotychczas żadnauczelnia. Przypomnę, że w 2018r. PKA pozytywnie oceniła kierunek Zarządzanie na studiach I stopnia, przyznając na osiem kryteriów trzy oceny wyróżniające oraz pięć w pełni. Chcemy nadal doskonalić funkcjonowanie Uczelni, wdrażając „Zintegrowany program WSL”, który umożliwia wdrożenie systemów informatycznych w obszarze pracy dziekanatu oraz zarządzania dydaktyką i nauką.

T.J.: WSL jest dzisiaj największą uczelnią logistyczną w Polsce z ugruntowaną pozycją, ale realia rynku pracy są nieco inne niż na starcie, a więc kilkanaście lat temu. Jak Uczelnia reagujena zapotrzebowanie krajowego i zagranicznego rynku logistycznego i zmieniające się otoczenie gospodarczo-ekonomiczne?

A.K.: Śledzimy na bieżąco to,co dzieje się w gospodarce i na rynku pracy. W związku z tym opracowane wcześniej programy nauczania modyfikujemy we współpracy z praktykami, menedżerami i ekspertami z wiodących firm. Kilkanaście specjalności naszych studiów zostało objętych przez patronatem przez liderów branży logistycznej, m.in. Dachser, DHL, Kuehne & Nagel, Ecol Logistics czy Promag. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zagranicznym pracodawcom realizujemy podczas studiów dodatkowe zajęcia doskonalenia języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego z obszaru pojęć biznesowych i menedżerskich. W tym roku będziemy kontynuować projekt „Praktycy do tablicy”, który pozwala nam zaangażować menedżerów firm logistycznych doprowadzenia jeszcze większeji lości zajęć ze studentami. Nasze programy kształcenia uzyskały potwierdzenie zgodności ze standardami Europejskiego Towarzystwa Logistycznego.Studentom specjalności logistyka handlu i dystrybucji oraz inżynieria systemów logistycznych umożliwiamy uzyskanie cenionego w Europie certyfikatu European Senior Logistician, natomiast absolwenci prowadzonychstudiów MBA mają możliwość zdobycia tytułu European Master of Logistics. Z kolei współpraca Radą Pracodawców WSL i Klubem Partnera- skupiających ponad 50 firm logistycznych- pozwala naszym studentom odbywać praktyki i zdobywać wysokie kwalifikacje. Wkrótce uruchomimy portal internetowy Wirtualne BiuroKarier WSL, który będzie łączył uczelnię, studentów, absolwentów i pracodawców.

T.J.: Szkoła jest cenionym w środowisku- nie tylko logistyków -popularyzatorem wiedzy.

A.K.: Istotnie. Spektakularnym sukcesem jest odbywająca sięod 2008 r. pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna, w której wzięło udział ponad 60 tys. uczniów.O naszej roli w tym obszarze świadczą także inne wydarzenia.W minionym roku odbyła się studencka konferencja LOGiDEAS podhasłem „Logistyka kierunkiem dla innowacji”. Kolejnym ważnym dla środowiska wydarzeniem jest Forum Nauczycielskie WSL, w którym wzięło dział 207 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Jego tematem w tym roku był Przemysł 4.0. Z kolei już listopadzie odbędzie się kolejna– ósma z kolei edycja konferencji naukowej „WSL Forum”. Warto wspomnieć, że te organizowane cyklicznie od 2015r. spotkania wyróżnia szerokie spektrum zagadnień: od tematyki związanej z transportem i spedycją, logistyką produkcji, poprzez m.in. problemy infrastruktury logistycznej, aż po digitalizację procesów logistycznych i cyfrowe łańcuchy dostaw. Kontynuujemy kierowany do szkół średnich program „Logistyka stawia na technika”,w ramach którego wyposażamy szkoły w pomoce dydaktyczne(np. filmy realizowane z przedsiębiorstwami współpracującymi z Uczelnią), organizujemy spotkania dla uczniów w formie warsztatów w firmach logistycznych, a także podnosimy kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Nasze laboratoria wzbogaciliśmy w specjalistyczne urządzenia do ćwiczeń oraz opracowaliśmy nowe - unikalne case study. Wszystkie te inicjatywy wpływają na jakość kształcenia. W roku akademickim 2018/2019 realizowaliśmy siedem projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dodatkowo uczelnia realizuje dwa projekty międzynarodowe w ramach programu ERASMUS.

 

Wywiad  Tomasza Janiaka z prof. zw. dr hab. Andrzejem Korzeniowskim dr h.c.

 Rektorem Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu do Czasopisma Logistyka

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia