Wiedza dotycząca infrastruktury logistycznej jest bardzo rozproszona. Znajdziemy ją w takich źródłach jak monografie, akty prawne, opracowania normatywne oraz artykuły w czasopismach naukowych i branżowych. Dotychczas brakowało publikacji, która w sposób całościowy podejmowałaby infrastrukturalny aspekt logistyki. I tak zrodził się pomysł na napisanie podręcznika, który zostałby w pełni poświęcony trzem podstawowym ogniwom infrastruktury logistycznej: magazynowej oraz transportowi wewnętrznemu i zewnętrznemu. Autorami publikacji, wydanej przez Wyższą Szkołę Logistyki są: Łukasz Wojciechowski, Adam Wojciechowski oraz Tadeusz Kosmatka.

Powstanie książki „Infrastruktura magazynowa i transportowa” miało na celu uporządkowanie systemu pojęciowego w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przybliżenie zasad funkcjonowania najważniejszych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w magazynowaniu oraz transporcie. W związku z tym książka adresowana jest głównie do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych kierunków i specjalności dotyczących szeroko rozumianej logistyki.

W pierwszym rozdziale autorzy przedstawili rolę infrastruktury logistycznej w strukturze systemu logistycznego oraz zaprezentowali aktualne dane statystyczne na temat wykorzystania elementów infrastruktury logistycznej w Polsce.
Rozdział drugi poświęcony został infrastrukturze magazynowej obejmującej budowle magazynowe wraz z frontami przeładunkowymi i urządzeniami magazynowymi. Do urządzeń tych zaliczamy przede wszystkim maszyny: do składowania, klimatyzyjno-wentylacyjne, ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia.

W rozdziale trzecim podjęto tematykę infrastruktury transportu wewnętrznego, którą tworzą rzeczywiste urządzenia transportowe oraz urządzenia pomocnicze. Urządzenia transportowe w tym zakresie to przede wszystkim: dźwignice i dźwigi, wózki transportowe, przenośniki, manipulatory oraz roboty. Urządzenia pomocnicze w transporcie wewnętrznym to np. kontenery, palety i nadstawki paletowe.

Czwarty, ostatni rozdział omawia zagadnienia infrastruktury transportu zewnętrznego uwzględniając klasyczny podział tej tematyki na transport drogowy, kolejowy, wodny, powietrzny i przemysłowy. Z uwagi na to, że w ostatnim czasie na rynku wydawniczym pojawiło się kilka pozycji dotyczących transportu zewnętrznego, rozdziałowi temu autorzy nadali raczej leksykonowy charakter. Uporządkowali i sklasyfikowali terminologię charakteryzującą maszyny i urządzenia wykorzystywane w tym ogniwie infrastruktury, ale nie wnikali szczegółowo w zasady ich funkcjonowania.

Publikacja bez wątpienia pomoże czytelnikowi w przyswajaniu prawidłowej – zgodnej z normami i przepisami – terminologii dotyczącej infrastruktury logistycznej. Tym bardziej, że autorzy, aby lepiej zobrazować omawianą treść, wzbogacili książkę materiałem graficznym, ilustrującym poszczególne zagadnienia. Materiał ten zaprezentowano w postaci rysunków zawartych w samej książce, jak i zdjęć umieszczonych na - dołączonej do podręcznika - płycie CD.

„Infrastruktura magazynowa i transportowa”
Autorzy: Łukasz Wojciechowski, Adam Wojciechowski, Tadeusz Kosmatka
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Logistyki
ISBN: 978-83-925896-3-1
Ilość stron: 276
Cena: 34,00 zł

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia