Nauczyciele zawodowo wyszkoleni

Nauczyciele zawodowo wyszkoleni - PEKAES SA wspiera projekt "Wirtualne Laboratoria - Sukces Innowacji" – zapisy na  debatę dyrektorów wciąż trwają.

Od 16-18 sierpnia, 28 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu z obsługi Wirtualnych Laboratoriów - nowatorskiego rozwiązania wspierającego edukację przyszłych techników logistyków. Najważniejszy element warsztatów to praca na systemie komputerowym klasy ERP, która była przedmiotem szkolenia w firmie PEKAES SA.

Kształcenie wykwalifikowanych i dobrze przystosowanych do warunków rynku pracy logistyków wymaga ciągłego szkolenia i podnoszenia kwalifikacji. Formy zawodowego doskonalenia nauczycieli, które są zakorzenione w praktyce dają największe szanse na osiągnięcie tego ambitnego celu. Takim rozwiązaniem były warsztaty, odbywające się w ramach projektu Wirtualne laboratoria – sukces innowacji, realizowanego od czerwca 2010 roku przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.  Była to okazja by dobrze poznać i przetestować ten nowatorski
i unikalny produkt, kompleksowo spełniający oczekiwania stawiane dydaktykom przez przedsiębiorców.

Największa  polska firma branży TSL stworzyła uczestnikom projektu najlepsze możliwe warunki szkoleniowe w swej siedzibie w Błoniu pod Warszawą. Nauczyciele spędzili w firmie w firmie PEKAES SA trzy dni intensywnej pracy, przygotowując się do prowadzenia zajęć
z wykorzystaniem Wirtualnych Laboratoriów. W systemie biznesowym klasy ERP wykonywali procesy zachodzące na co dzień w przedsiębiorstwie - od stworzenia oferty i przyjęcia zamówienia, przez przygotowanie listy materiałów do produkcji, po wydanie towaru z magazynu i wystawienie faktury.  Kontakt z naturalnym środowiskiem pracy logistyków, możliwość bieżącej obserwacji organizacji ich działań to źródło unikalnych doświadczeń, wzbogacających nie tylko wiedzę nauczyciela, ale i jego dydaktyczne kompetencje.

Z pełnym przekonaniem o istotności realizacji projektu, jak i stałej współpracy między biznesem
a edukacją logistyczną na każdym poziomie mówi Dyrektor Regionu PEKAES SA, Pan Marcin Kochan: "Współpraca pomiędzy PEKAES a Wyższą Szkołą Logistyki jak widać przyspiesza... Mamy techniczne możliwości wdrażania takich projektów oraz  pełną świadomość, że od dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej zależy sukces edukacyjny młodzieży szkolnej, która
w przyszłości stanowić będzie o mocnej pozycji polskich firm logistycznych."

To przekonanie wpisane jest też w ideę projektu „Wirtualne Laboratoria - sukces innowacji”. Długoletnia współpraca Wyższej Szkoły Logistyki ze szkołami ponadgimnazjalnymi, kształcącymi techników logistyków i spedytorów pozwoliła dokładnie zbadać potrzeby nauczycieli w zakresie dydaktyki przedmiotów zawodowych. Z drugiej strony, partnerstwo Wyższej Szkoły Logistyki
z wiodącymi firmami branży TSL skutkuje znajomością wymagań tego rynku pracy. Niejednokrotnie to właśnie firmy partnerskie wskazują drogę rozwoju młodych kadr, z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu ich potencjału.

Po szczegółowej analizie wzajemnych oczekiwań i dostępnych już rozwiązań, opracowany został pomysł podniesienia jakości zajęć z przedmiotów „laboratorium logistyczno-spedycyjne”
i „laboratorium magazynowe”. W ten sposób powstał projekt „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”, stwarzający możliwość kształcenia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania biznesowego w oparciu o dostęp do Internetu. To rozwiązanie, niedostępne do tej pory w kształceniu zawodowym, polegało na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnego sposobu dostępu do tego oprogramowania – dostępu wirtualnego – oraz współużytkowania przez wiele szkół aplikacji, znajdujących się poza infrastrukturą danej placówki.

Rdzeniem produktu, z którego korzystają nauczyciele i uczniowie jest biznesowy system informatyczny klasy ERP, stosowany w przedsiębiorstwach logistycznych na całym świecie, dzięki temu w szkolnej pracowni komputerowej uczeń staje się pracownikiem wirtualnej firmy logistycznej. Oprócz zaplecza informatycznego, w skład Wirtualnych Laboratoriów wchodzi również pakiet materiałów dydaktycznych, wspomagających i uzupełniających pracę w systemie (prezentacje multimedialne, filmy), kompleksowy program nauczania dla zawodu technika logistyka, skrypt dla uczniów zawierający materiał teoretyczny i ćwiczenia wraz z instrukcjami użytkowania systemu informatycznego oraz podręcznik dla nauczycieli. Dodatkową pomoc w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych stanowią internetowe szkolenia w formie filmów instruktażowych.

„Wirtualne Laboratoria otwierają zupełnie nowe pole rozwoju relacji między szkolnictwem ponadgimnazjalnym i wyższym a otoczeniem biznesowym. To praktyka wskazuje kierunki kształcenia młodych  logistyków, dlatego  Wyższa Szkoła Logistyki w Klubie Partnera zrzesza specjalistów z wiodących firm z branży TSL, by wspólnie z nimi pracować nad jakością edukacji logistycznej” – mówi Wojciech Zalewski, Rzecznik Prasowy Wyższej Szkoły Logistyki.

Firma PEKAES SA dołączyła do Klubu Partnera WSL w październiku 2011 roku, choć owocna współpraca trwa już od kilku lat. Jako firma społecznie odpowiedzialna, PEKAES aktywnie angażuje się w podnoszenie jakości kształcenia w zawodzie technik logistyk i technik spedytor. Bliskie jej misji okazały się zatem założenia projektu „Wirtualne Laboratoria – sukces innowacji”, jak i szeroka współpraca dotycząca efektywnego kształcenia na poziomie wyższym. Ideą partnerstwa jest elastyczne dopasowywanie oferty edukacyjnej WSL do rzeczywistości rynku pracy, tak, aby absolwent wyposażony był nie tylko w podstawy teoretyczne, ale przede wszystkim szeroką wiedzę praktyczną, będącą jego prawdziwym atutem w ocenie potencjalnego pracodawcy.

Podsumowanie projektu „Wirtualne Laboratoria – Sukces Innowacji” odbędzie się na ogólnopolskiej debacie dyrektorów szkół średnich, kształcących młodzież w zawodach: technik logistyk i technik spedytor.  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, to ostatni moment na zgłoszenie uczestnictwa – dokładne informacje pod adresem mailowym rekrutacja.wirtualne@wsl.com.pl oraz na stronie projektu www.laboratoria.wsl.com.pl.

Ogólnopolska Debata Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki odbędzie się 26.10.2012 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa,  przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia