Na potrzeby realizacji projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji" (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) partner w projekcie Firma L-Sysyems w dniu dzisiejszym (27.10.2010 r.) wszczyna procedurę zapytania ofertowego: - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/10/2010/WL-SI w sprawie zakupu usługi instalacji i wdrożenia systemu epicor ITSM zgodnego z wymaganiami Zamawiającego.

Powyższe zapytanie ofertowe ma na celu umożliwienie realizacji zadania 4 projektu: Budowa podstawy informatryczno-technicznej wirtualnego laboratorium logistyczno-spedycyjnego i magazynowego (LLSiM). Szczegółowe informacje dotyczące wszczętej procedury zawierają dołączone do niniejszej wiadomości pliki.  Partner Firma L-Systems wszczyna niniejszą procedurę w celu prawidłowej realizacji projektu o numerze w WND-POKL.03.03.04-00-010/10 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, prawodawstwem unijnym oraz krajowym. Procedura wszczęta za wiedzą i współudziałem Wyższej Szkoły Logistyki w realizacji przedmiotowego projektu.

Zamawiający Firma L-Systems wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczba punktów w oparciu o ustalone w dokumentacji (zapytanie ofertowe) kryteria. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie wskazanych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu: zapoznania się z warunkami wyboru i następnie nadsyłania ofert.

Zapytanie ofertowe Wdrożenie ITSMa WL-SI 27 10 2010

Zał.1 do zap. ofertowego Wdrożenie ITSMa 27.10.2010

Zał.2 do zap. ofertowego Wdrożenie ITSMa 27.10.2010

Wróć

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia