opcje
drukuj

Menedżer zakupów

Nowoczesne zarządzanie zakupami jest jednym z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Efektywność zakupów ma istotny i bezpośredni wpływ na wynik finansowy firmy. Wynika stąd rosnące zainteresowanie tym obszarem funkcjonalnym ze strony managerów. Przejawem wzrostu znaczenia funkcji zakupowej przedsiębiorstwa jest wyodrębnienie jej jako oddzielnego działu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw. Zauważalna jest także ciągła profesjonalizacja tego obszaru.

Niniejszy projekt studiów podyplomowych został przygotowany w oparciu o najnowsze trendy w zarządzaniu zakupami oraz praktyczne doświadczenia pracowników Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu zebrane w ramach licznych projektów doradczych oraz szkoleniowych realizowanych od lat w przedsiębiorstwach.

Cel studiów

Celem głównym studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy oraz wykształcenie umiejętności niezbędnych w zarządzania procesami zakupowymi w przedsiębiorstwie.

Studia adresowane są do:

  • pracują w działach zakupów w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i chcą poszerzyć swoje kompetencje
  • pracują w innych dziedzinach i chcący nabyć nowe umiejętności kompetencje w zakresie  zarządzania zakupami;
  • w przyszłości chcą pracować w obszarze zakupów;
  • są zainteresowane problematyką zakupową i jej rolą w biznesie i administracji publicznej.

Kontakt

Simona Jankiewicz
tel. 61 850 47 60
kom. 500 149 560
simona.jankiewicz@wsl.com.pl

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.