opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia podyplomowe / Menedżer obsługi klienta
drukuj

Menedżer obsługi klienta

Obsługa klienta jest jednym z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Sprawność i efektywność obsługi klienta ma istotny i bezpośredni wpływ na pozycję rynkową oraz wynik finansowy firmy. Wynika stąd rosnące zainteresowanie tym obszarem funkcjonalnym ze strony managerów.

Złożoność obsługi klienta polega przede wszystkim na tym, że w jej realizację zaangażowane są różne działy funkcjonalne w przedsiębiorstwie. W zależności od kształtu konkretnej struktury organizacyjnej, działy te mogą być różnie nazywane. Najczęściej są to komórki odpowiedzialne za sprzedaż, marketing, logistykę czy realizację zamówień. W tym kontekście przydatna jest procesowa koncepcja obsługi klienta. Podejście procesowe do obsługi klienta, zakłada analizowanie i zarządzanie obsługą jako jednym procesem. Proces ten należy do tzw. procesów podstawowych, tworzących wartość dla klienta. Przejawem wzrostu znaczenia obsługi klienta jest jej wyodrębnienie w wielu firmach jako oddzielnego działu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Poniższy program powstał na bazie doświadczeń praktycznych wynikających z realizacji projektów doradczych i szkoleniowych realizowanych przez Wyższą Szkołę Logistyki. Bardzo często uczestnikami tych szkoleń były osoby pracujące w działach obsługi klienta, bądź w dziale realizacji zamówień. Bardzo często zdarzało się, że osoby te nie miały formalnego wykształcenia z zakresu logistyki, marketingu czy  sprzedaży. W ten sposób narodziła się idea, by właśnie dla takich osób opracować dedykowany projekt studiów podyplomowych.

Warto podkreślić, że oferta studiów podyplomowych z tego obszaru jest w Polsce bardzo uboga i koncentruje się głównie na marketingowych aspektach obsługi. Dlatego przewagą poniższego programu jest jego wieloaspektowość i uwzględnienie zarówno elementów marketingowych, sprzedażowych jak i logistycznych.   

Cel studiów

Celem głównym studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy oraz wykształcenie umiejętności niezbędnych w zarządzania procesami obsługi klienta w przedsiębiorstwie, zarówno w ujęciu marketingowym jak i logistycznym.

Studia adresowane są do:

  • pracują w działach obsługi klienta w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i chcą poszerzyć swoje kompetencj,
  • pracują w innych dziedzinach i chcący nabyć nowe umiejętności kompetencje w zakresie  obsługi klient,
  • w przyszłości chcą pracować w obsłudze klient,
  • są zainteresowane problematyką obsługi klienta i jej rolą w biznesie i administracji publicznej.

Kontakt

Simona Jankiewicz
tel. 61 850 47 60
kom. 500 149 560
simona.jankiewicz@wsl.com.pl

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.