opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia podyplomowe / Logistyka i spedycja - studia dla nauczycieli
drukuj

Logistyka i spedycja - studia dla nuczycieli

Logistyka jest bardzo szybko rozwijającym się sektorem gospodarki, który obejmuje między innymi planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów  transportowo- spedycyjnych  i magazynowych, co generuje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników i specjalistów w tym zakresie. Odpowiednio wykształcona kadra nauczycielska będzie miała możliwość przygotowania takich ekspertów na rynek pracy.

Studia podyplomowe dla nauczycieli z jednej strony służą zdobywaniu specjalistycznej wiedzy z zakresu obsługi magazynów i organizacji transportu, a z drugiej integracji środowiska  zawodowego oraz wymianie doświadczeń i poznawania opinii innych osób związanych z zawodem nauczyciela w zakresie przedmiotów logistycznych. Jest to szczególny etap rozwoju zawodowego, gdzie nauka przebiega szybciej i można połączyć chęć zdobywania wiedzy z nawiązywaniem nowych kontaktów.

Studia spełniają wszystkie wymogi standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  Celem studiów jest przygotowanie kadry nauczycielskiej do nauczania przedmiotów zawodowych, po których będą mogli oni przygotować uczniów do zdobycia kwalifikacji zawodowych w obszarze logistyki transportu i spedycji. Dobrze wyposażone laboratoria oraz wykwalifikowana kadra wykładowców akademickich gwarantują najwyższy poziom zajęć dydaktycznych.

Studia adresowane są do:

  • nauczycieli, którzy  posiadają uprawnienia pedagogiczne i zdobędą nowe  kwalifikacje do nauczania przedmiotów z branży TSL,
  • osób, którym zależy na praktycznym przełożeniu zdobytej wiedzy na proces kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych w zawodach Technik logistyk, Technik spedytor, Technik transportu drogowego oraz Technik eksploatacji portów i terminali,
  • osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, magazynowania transportu i spedycji.

Zakres przedmiotowy

Zakres przedmiotowy studiów tworzy kompleksowe powiązanie zagadnień specjalistycznych z zakresu logistyki, transportu, spedycji oraz nowoczesnego zarządzania procesami w przedsiębiorstwie. Istotnym atutem jest interdyscyplinarność studiów, które prowadzone są przez wyjątkowych nauczycieli akademickich, którzy są najlepszymi ekspertami oraz posiadają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotów z zakresu logistyki transportu i spedycji.

Kontakt

Simona Jankiewicz
tel. 61 850 47 60
kom. 500 149 560
simona.jankiewicz@wsl.com.pl

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.