WYBIERZ
NAJLEPSZĄ
DROGĘ

DO KARIERY
W LOGISTYCE

Komfort
nauki

Sukces

Nie tylko
dyplom

E-uczelnia

Logistyka - wiedza, która...

Porusza miasto

Przez miasto przejeżdżają dziennie dziesiątki autobusów i tramwajów. Nad miejskim transportem, jego bezpieczeństwem i jakością codziennie pracują logistycy.

Skraca dystans

Droga przesyłki wiedzie przez magazyny, sortownie i kilometry dróg - lądowych, morskich czy powietrznych. Nad każdym etapem jej doręczania czuwają logistycy.

Ożywia technologie

Dla innowacyjnych technologii i najbardziej zaawansowanych rozwiązań, ukrytych w kodach, cyfrach i symbolach zastosowanie znajdują logistycy.

Jak poruszyć miasto?

Absolwenci WSL posiadają praktyczną i użyteczną wiedzę. Dzięki niej mogą łatwiej odnaleźć się na rynku pracy, pełnić społecznie ważne funkcje, związane z codziennym życiem mieszkańców miast.

Jak skrócić dystans?

W pracy logistyka ważna jest nie tylko wiedza, ale także kompetencje osobiste. W WSL można rozwijać się wszechstronnie. Komunikatywność, dobra organizacja pracy czy sumienność to cechy niezbędne na stanowiskach zwiaznych z obsługą klienta.

Jak ożywić technologie?

Nic tak szybko się nie zmienia, jak technologie. Innowacyjność to znak naszych czasów. Studenci WSL mogą podążać za nowościami w logistyce i e-gospodarce dzięki współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania.

ZOSTAŃ LOGISTYKIEM

Sprawdź ofertę studiów i korzyści, jakie daje kształcenie specjalistyczne. Znajdź swoją drogę do sukcesu - wybierz najlepszą drogę do kariery w logistyce.

Sprawdź ofertę

Logistyka - mnogość możliwości

Spedytor drogowy

Spedytor drogowy

Analityczne myślenie, wyobraźnia przestrzenna, znajomość języków obcych oraz przepisów prawnych i międzynarodowych konwencji…

Spedytor lotniczy

Spedytor lotniczy

Znajomość procedur celnych i specyfiki ograniczeń transportu lotniczego, praca na dokumentach lotniczych MAWB, HAWB czy Cargo Manifest…

Menedżer łańcucha dostaw

Menedżer łańcucha dostaw

Optymalizacja stanów magazynowych, kosztów logistycznych i umiejętność obsługi systemów ERP...

Inżynier produkcji

Inżynier produkcji

Optymalizacja procesu produkcji, dbałość o zapewnienie jakości w procesach technologicznych, analiza wskaźników produkcyjnych…

Kierownik magazynu

Kierownik magazynu

Umiejętność doskonałej organizacji pracy własnej i zespołu, znajomość norm, przepisów i procedur dotyczących funkcjonowania magazynu…

Specjalista ds. zaopatrzenia

Specjalista ds. zaopatrzenia

Tworzenie i realizacja zamówień, umiejętność prowadzenia ewidencji magazynowej, indeksowania bazy surowcowej, zdolności negocjacyjne, myślenie strategiczne…

Specjalista ds.wysyłki

Specjalista ds.wysyłki

Umiejętność tworzenia planów wysyłek, rozliczania kosztów transportowych, sporządzania dokumentów, komunikatywność, dobra znajomość języka obcego...

Spedytor morski

Spedytor morski

Sporządzanie dokumentów – morskiego listu przewozowego, instrukcji konosamentowej, organizowanie odprawy celnej, planowanie i harmonogramowanie...

Inżynier systemów logistycznych

Inżynier systemów logistycznych

Znajomość systemów informatycznych, wspomagających dystrybucję, wdrażanie standardów identyfikacyjnych, podstawowa znajomość zagadnień z zakresu automatyki i elektroniki...

Analityk transportu zbiorowego

Analityk transportu zbiorowego

Znajomość narzędzi badania systemu komunikacji zbiorowej, zdolności analityczne, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz oprogramowania CAD...